Gå til indhold

Nyhedsbreve om Børn

Maj 2024

23.05.2024

I "Nyt om Børn" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer på børneområdet har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse om kommunal brug af servicelovens § 19 a samt flere nyheder om adoptionsområdet.

Marts 2024

21.03.2024

I "Nyt om Børn" for marts 2024 kan du blandt andet læse nye principmeddelelser om anbringelse og samvær. Du kan også læse om vores undersøgelse af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Sydkorea i 1970'erne og 1980'erne.

Januar 2024

11.01.2024

I ’Nyt om Børn’ for januar 2024 kan du læse en ny principmeddelelse, og en "sæt kryds i kalenderen" invitation til en kommende temadag om børnehandicapområdet.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Børn’ kan du blive klogere på Ankestyrelsens arbejde på børneområdet. Du kan blandt andet læse en nyhed om Ankestyrelsens tilsyn med den internationale adoptionsformidling fra Madagaskar, hvilket resulterede i en advarsel til DIA om, at regelgrundlaget for formidlingsarbejdet skal følges. God læselyst.

September 2023

22.09.2023

I ’Nyt om Børn’ kan du læse om flere af Ankestyrelsens nye undersøgelser på området, blandt andet om kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg samt om kommunernes brug af børnehuse i sager om børneovergreb. Du kan også finde vores undersøgelse om udfordringerne ved, at anbringelsessteder ikke har adgang til børns it-platforme. Herudover kan du desuden læse om det nye Børnesagsbarometer for 2023. Vi ønsker dig god læselyst.

Juli 2023

04.07.2023

I ’Nyt om Børn’ kan du læse om Ankestyrelsens seneste principmeddelelser og vores nye undersøgelser, som blandt andet omhandler udfordringen ved at etablere og vedligeholde et godt samarbejde mellem forældrene, anbringelsesstedet og kommuner under en anbringelse. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Juni 2023

06.06.2023

I nyt om Børn for juni kan du blandt andet læse om en undersøgelse om koordineret tværgående indsats ved problematisk skolefravær hos børn med handicap og om  tilsynets opfølgning på 26 kommuners behandling af sager om udsatte børn og unge. Du kan også læse en kommentar om Barnets lov, hvor ankechef Jannie Bjørn Kristensen skriver om forventningerne til loven.

Marts 2023

10.03.2023

I Nyt om Børn for februar kan du læse om to nye undersøgelser; én om Joannahuset og én om skånsomme skift. Du kan også se, hvilke kurser Ankestyrelsen tilbyder fagpersoner på børneområdet i den kommende periode. Rigtig god læselyst!

December 2022

20.12.2022

I Nyt om Børn for december finder du tre spændende artikler på børneområdet; fx handler den ene om, at forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer. Alle artiklerne er skrevet af nogle af vores sagsbehandlere og konsulenter. Du kan også læse de nye principmeddelelser og praksisnotater på området og få et overblik over kurser i det nye år. Se de ledige stillinger og test din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen!

September 2022

04.10.2022

I temanyhedsbrevet Nyt om Børn for september kan du læse to principmeddelelser og tre nye undersøgelser; en om anbringelser i netværksplejefamilier, en om det nye koncept om minianalyser og en om børnesagsbarometret. Og så giver vi dig et overblik over Ankestyrelsens kommende kurser på børneområdet.

Juni 2022

17.10.2022

I Nyt om Børn for juni kan du læse nye principmeddelelser, en rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner og et indlæg i Altinget om høj retssikkerhed i tvangsanbringelsessager. Der er desuden flere interessante kursustilbud, du kan tilmelde dig.

April 2022

01.04.2022

I Nyt om Børn kan du blandt andet læse Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport for 2021, en regelændring, der giver kommende adoptivforældre mulighed for at være skrevet op til adoption af danske og udenlandske børn samtidig, samt tilmelde dig relevante kurser.

Februar 2022

01.02.2022

I Nyt om børn for februar 2022 kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse om kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre. Ligesom du kan finde nye temaeftermiddage om adoption og kurser om regler og praksis på børneområdet.

November 2021

05.11.2021

I Nyt om børn for november 2021 kan du bl.a. læse om en ny publikation fra Adoptionsnævnet og om vores nye database for principmeddelelser.

September 2021

09.09.2021

I Nyt om børn for september kan du bl.a. læse en artikel om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager om bekymringer for børn og unge. Ankestyrelsen har lanceret en digital fuldmagtsløsning, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Juli 2021

06.07.2021

I Nyt om børn for juli måned kan du bl.a. læse om Børnesagsbarometret for 2021 og om en ny undersøgelse af forskellige tilgange til anbringelsesområdet i de nordiske lande. Du får også nyt om aktuelle kurser på området. God fornøjelse og god sommer.

Maj 2021

11.05.2021

I Nyt om børn for maj kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg og om nye regler på børneområdet. Vi har offentliggjort en række nye undersøgelser og principmeddelelser, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser på området. God fornøjelse.

Marts 2021

05.03.2021

I Nyt om børn kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens undersøgelse om inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning og høre nyeste afsnit i vores podcastserie. Læs også om Ankestyrelsens nye talportal, og så kan du holde dig ajour med nye principmeddelelser samt kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Januar 2021

02.03.2021

I årets første nummer af Nyt om børn kan du bl.a. læse om Vestre Landsrets dom om børn og unge-udvalgets kompetence i overgrebssager og om Ankestyrelsens tre nye strategiske fokusområder. Og så kan du nu tilmelde dig vores mange kurser i 2021. Her i nyhedsbrevet får du et lille udpluk.

November 2020

02.03.2021

I Nyt om børn kan du bl.a. læse om vores afdækning af adoptionsformidlingen fra Chile, om en ny undersøgelse om anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse og om nye principmeddelelser. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området.

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring