Gå til indhold

November 2023

I ’Nyt om Børn’ kan du blive klogere på Ankestyrelsens arbejde på børneområdet. Du kan blandt andet læse en nyhed om Ankestyrelsens tilsyn med den internationale adoptionsformidling fra Madagaskar, hvilket resulterede i en advarsel til DIA om, at regelgrundlaget for formidlingsarbejdet skal følges. God læselyst.

Ankestyrelsen har i sit tilsyn med den internationale adoptionsformidling fra Madagaskar givet DIA en advarsel om, at regelgrundlaget for formidlingsarbejdet skal følges

I forlængelse af Social- og Boligministerens beslutning om at tilbagekalde Danish International Adoptions (DIA) tilladelse til formidle adoptioner fra Madagaskar har Ankestyrelsen i sit tilsyn med DIA’s formidlingsarbejde vurderet, at DIA i en række tilfælde mod bedre vidende har handlet i strid med principperne i Haagerkonventionen, adoptionsloven, de administrative forskrifter på området og akkrediteringsvilkårene for DIA formidlingsarbejde. 

Læs hele nyheden her

Læs den nærmere beskrivelse af baggrunden for Ankestyrelsens reaktion her

Praksisnotat om samvær efter servicelovens § 71

Praksisnotatet handler om børn og unges ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner mv. under anbringelse uden for hjemmet efter servicelovens § 71.

Læs praksisnotatet her

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring