Gå til indhold

Marts 2023

I Nyt om Børn for februar kan du læse om to nye undersøgelser; én om Joannahuset og én om skånsomme skift. Du kan også se, hvilke kurser Ankestyrelsen tilbyder fagpersoner på børneområdet i den kommende periode. Rigtig god læselyst!

Unge er glade for ungekrisecenteret Joannahuset, men kommuner savner en tydeligere rolleafklaring

Joannahuset i København er et krisecenter for børn og unge under 18 år. Her kan børn og unge henvende sig, hvis de har brug for hjælp. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at siden ungekrisecentrets åbnede i 2020, har stedet haft 361 fysiske henvendelser fra børn og unge. Vi har i undersøgelsen talt med tre unge, som har været glade for den støtte og rådgivning, de har fået hos Joannahuset. Vi har også talt med kommuner, som fortæller, at ungekrisecentret skaber værdi for børn og unge i krise, men at de savner en tydeligere rolleafklaring i samarbejdet med Joannahuset.

Læs artiklen her

Ny undersøgelse: Tid, koordinering og fastholdelse af relationer er vigtigt, når et barn eller ung skal skifte anbringelsessted
Ankestyrelsen har undersøgt hvordan fire kommuner arbejder med at sikre, at et skift af anbringelsessted foregår så skånsomt som muligt. Undersøgelsen viser, at tid til planlægning af skiftet, inddragelse af netværket omkring barnet og kontinuitet i barnets relationer er vigtige forudsætninger for et skånsomt skifte. Men undersøgelsen viser også, at kommunerne oplever en række forhold, som kan gøre det svært for dem at underbygge et skånsomt skift.

Læs nyheden her

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring