Gå til indhold

Juli 2023

I ’Nyt om Børn’ kan du læse om Ankestyrelsens seneste principmeddelelser og vores nye undersøgelser, som blandt andet omhandler udfordringen ved at etablere og vedligeholde et godt samarbejde mellem forældrene, anbringelsesstedet og kommuner under en anbringelse. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Direktør Ingeborg Gades kommentar i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum:

Ankestyrelsen har lige fejret sit 50 års jubilæum. Det er en stor dag for en styrelse, men det er også en stor dag for retssikkerheden. Ankestyrelsens opgave er at styrke retssikkerheden på det samlede velfærdsområde. Det var formålet med etableringen af Ankestyrelsen i 1973, og det er formålet i dag. Det har ikke ændret sig i de sidste 50 år. Men det er stort set det eneste ved Ankestyrelsen, der ikke har ændret sig. 

Læs hele direktør Ingeborg Gades kommentar

 

Ankestyrelsens principmeddelelse 12-23 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, indstilling til børn og unge-udvalget, vurdering af forældrekompetencer, garantiforskrift

Når kommunen udarbejder en indstilling til børn og unge-udvalget om, at et barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet uden samtykke på grund af forældrenes forhold, er der et lovkrav om, at kommunens indstilling bl.a. skal omfatte en vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetencer til at varetage omsorgen for barnet eller den unge, herunder med hjælp og støtte efter serviceloven eller anden relevant lovgivning.

Det særlige krav til indholdet af kommunens indstilling har karakter af en garantiforskrift, der skal understøtte, at afgørelsen er lovlig og rigtig.

Læs hele principmeddelelsen

 

Ny undersøgelse: Det er en kompleks opgave at sikre et godt samarbejde med forældre om barnets hverdag under en anbringelse

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan udvalgte kommuner og anbringelsessteder håndterer beslutninger om børns hverdag under en anbringelse. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er en kompleks opgave at etablere og vedligeholde et godt samarbejde mellem forældrene, anbringelsesstedet og kommunen om at tage beslutninger i barnets hverdag. Undersøgelsen viser også, at det kan have negative konsekvenser for barnets trivsel, anbringelse og relation til forældrene, når samarbejdet ikke fungerer.

Læs nyheden om undersøgelsen her

Læs undersøgelsen her

 

Ny undersøgelse: Politiets vurdering af sager om vold eller overgreb mod børn og unge har betydning for, om sagen kommer i børnehuset

Ankestyrelsen har undersøgt, hvilke forhold som har betydning for, om kommunerne involverer børnehusene i sager, hvor der er viden eller mistanke om overgreb mod børn, og hvilke årsager der kan være til, at kommunerne underlader at involvere børnehusene i tilfælde, hvor de, jf. bekendtgørelsen, burde.

Læs nyheden om undersøgelsen her

Læs undersøgelsen herKurser og læring

Gratis e-læring om forvaltningsret på det social- og beskæftigelsesområdet

Kurset er tænkt til dig, der er ny sagsbehandler, og som skal have hjælp til at finde rundt i de mange begreber og regler, der knytter sig til arbejdsopgaven. Kurset indeholder vigtige pointer om afgørelsesbegrebet, sagsoplysning, partshøring, begrundelsen og klagevejledning. 

Du kan se og tilmelde dig e-læringsforløbet her: Forvaltningsret på social- og beskæftigelsesområdet

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:

Den 24. oktober 2023 i Vejle: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 2. november 2023 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 25. oktober 2023 i København: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 1. november 2023 i Vejle: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 7. november 2023 i Vejle: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Den 14. november 2023 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

 

Læs mere i vores kursuskatalog

Sidst opdateret 04.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring