Gå til indhold

Juni 2022

I Nyt om Børn for juni kan du læse nye principmeddelelser, en rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner og et indlæg i Altinget om høj retssikkerhed i tvangsanbringelsessager. Der er desuden flere interessante kursustilbud, du kan tilmelde dig.

Ankestyrelsens principmeddelelse 16-22 om børnefaglig undersøgelse - forældrekompetenceundersøgelse - autoriseret psykolog
Principmeddelelsen fastslår, at kommunen som led i en børnefaglig undersøgelse kan iværksætte en psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren. En sådan undersøgelse betegnes en forældrekompetenceundersøgelse. Det er kommunen, som vurderer, om der er behov for at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse som led i en børnefaglig undersøgelse.
Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 11-22 om forhold under anbringelsen, behandling, vaccination og COVID-19
Principmeddelelsen fastslår, at kommunen kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, skal vaccineres, selvom forældremyndighedsindehaverne ikke ønsker, at barnet eller den unge bliver vaccineret.
Læs hele principmeddelelsen

Rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner
Her kan du læse rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner - Undersøgelse af reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet.
Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan de sikrede døgninstitutioner arbejder med en række værktøjer, der har til formål at skærpe sikkerheden og skabe ensartede rammer og regler og på tværs af institutionerne.
Læs hele rapporten

Altinget: Høj retssikkerhed i tvangsanbringelsessager
Nogle medier har stillet spørgsmål til Ankestyrelsens behandling af sager om tvangsanbringelse af børn og unge og mener, at vi ikke varetager forældrenes retssikkerhed tilstrækkeligt i vores sagsbehandling. Vicedirektør Merete Pantmann svarer på kritikken i et indlæg i Altinget, hvor hun fortæller om det omfattende klagesystem, der er på området.
Læs indlæg

Læs også fakta om sagsbehandling af børnesager (sager om anbringelser af børn uden samtykke) her

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser.

Den 8. november 2022 i København: Sådan behandler du sager om adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 16. november 2022 i Horsens: Sådan behandler du sager om adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 22. november 2022 i København: Sager der behandler i børn og unge-udvalget

Den 30. november 2022 i Horsens: Sager der behandler i børn og unge-udvalget

Se alle vores betalingskurser

Sidst opdateret 17.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring