Gå til indhold

Juli 2024

I "Nyt om Børn" fra juli 2024 kan du læse Ankestyrelsens nye undersøgelse af børn og unges perspektiver på, hvad der kan være årsager til, at børn eller unge rømmer fra anbringelsessteder. Du kan også tilmelde dig et kursus for børne- og ungeudvalgene om Barnets lov.

Ny undersøgelse: Børn og unge rømmer, når de ikke føler sig lyttet til eller forstået af personalet på deres anbringelsessted

Ankestyrelsen har undersøgt børn og unges perspektiver på, hvad der kan være årsager til, at børn eller unge rømmer fra deres anbringelsessted. Undersøgelsen viser, at der er flere årsager til, at børn og unge rømmer fra anbringelsessteder. Det kan blandt andet handle om, at de unge har en oplevelse af, at personalet på deres anbringelsessted ikke lytter til dem og ikke møder dem med omsorg i de udfordringer, som de står i. Undersøgelsen viser også, at hvis en ung har rømmet gentagne gange, kan det føre til ændringer i den unges anbringelsessituation.

Læs artiklen

Læs undersøgelsen

Afrapportering af kommunernes brug af servicelovens § 64 stk. 3 og 4 2023

Ankestyrelsen skal årligt afrapportere kommunernes brug af servicelovens § 64, stk. 3 og 4: Fuldbyrdelse af afgørelser med politiets hjælp og adgang til hjemmet uden retskendelse.

Afrapporteringen viser, at kommunerne i perioden har registreret 8 afgørelser efter serviceloven § 64, stk. 3, hvor politiet har bistået kommunen med fuldbyrdelse af ændring af anbringelsessted. 17 afgørelser er registreret efter servicelovens § 64, stk. 4, hvor kommunen har haft adgang til forældremyndighedsindehavers bolig uden en retskendelse.

Læs rapporten

Børnesagsbarometret 2024 – Der er ikke væsentlige ændringer i kvaliteten af kommunernes sagsbehandling om udsatte børn og unge

Ankestyrelsen har for femte år i træk udgivet Børnesagsbarometret. I år har vi gennemgået sager fra samme kommuner, som deltog i år 2021. Vi kan derfor se, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen har udviklet sig de sidste fire år. Når vi sammenholder hovedresultaterne fra rapporterne i 2021 og 2024 på relevante sagsområder, ser vi ikke væsentlige ændringer i kvaliteten af sagsbehandlingen for udsatte børn og unge i de deltagende kommuner.

Læs nyheden

Læs undersøgelsen

Sammenhæng mellem e-læring og Ankestyrelsens strategi

I det tidligere nummer af Nyt fra Ankestyrelsen (2/2024) beskrev vi, hvordan vores e-læringstilbud skal understøtte kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. I denne artikel går vi tættere på tiltaget og beskriver, hvordan e-læringstilbud produceres som en del af styrelsens strategiske mål om åbenhed og videndeling, og hvordan du kan være med til at bidrage til Ankestyrelsens e-læring.

Læs artiklen

Praksisnotat om støttende indsats efter barnets lov § 32

Praksisnotatet omhandler sager om støttende indsatser. Kommunen skal træffe afgørelse om støttende indsats, når det må anses som værende af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Indsatserne kan være meget forskellige og mere eller mindre ”tunge” eller intense, alt efter hvad behovet er.

Sager om støttende indsats kan dreje sig om, hvorvidt barnet eller den unge er i personkredsen for støtte efter barnets lov § 32, altså om deres udfordringer er så omfattende, at de kun kan løses ved at iværksætte en støttende indsats. Sagerne kan også dreje sig om, hvilken støttende indsats der er relevant at sætte i værk.

Læs praksisnotatet

Kurser

Kursus for børne- og ungeudvalg om Barnets lov

Sager, som skal i børne- og ungeudvalget, er ofte komplicerede og kræver god forberedelse af alle de involverede. Med barnets lov er der sket en række ændringer i reglerne.

Ankestyrelsen inviterer dig på kursus, som giver dig det nye overblik over, hvordan sagerne skal forberedes og behandles på møde i børne- og ungeudvalgene. Vi går også i dybden med nogle af de områder, som vi ved fra praksis er udfordrende.

Kurset er målrettet medlemmer af børne- og ungeudvalgene samt andre fagpersoner, der er involveret i forberedelsen af sager, som forelægges børne- og ungeudvalget. Det kan eksempelvis være protokolførere, jurister og faglige ledere.

Kurset afholdes i 14 forskellige byer, så du er sikret et kursus nær dig.

Tilmeldingsfrist er 40 dage før kursusstart.

Læs mere og tilmeld dig kurset

Sidst opdateret 02.07.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring