Gå til indhold

Maj 2024

I "Nyt om Børn" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer på børneområdet har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse om kommunal brug af servicelovens § 19 a samt flere nyheder om adoptionsområdet.

Kommunernes brug af servicelovens

§ 19 a

Ankestyrelsen har undersøgt kommuners praksis og erfaringer med servicelovens § 19 a om forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse, som trådte i kraft den 1. januar 2021.

I undersøgelsen belyser vi kommunernes tiltag, der skal støtte op om at forberede overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse. Vi belyser også såvel kommunernes gode erfaringer som barrierer i forhold til implementeringen af servicelovens § 19 a. Endelig undersøger vi, hvordan kommunerne og udvalgte interesseorganisationer oplever betydningen af § 19 a for kommunernes håndtering af overgangen til voksenlivet.

Læs undersøgelsen

Adoptionsnævnet – Udviklingen i alder og ventetid

Adoptionsnævnet foretager en gang årligt en statistisk opgørelse over udviklingen i adoptanternes alder ved godkendelse og på tidspunktet, hvor barnet kom til adoptivfamilien. Det samme gælder i forhold til barnets alder, hvor nævnet udarbejder statistik om barnets alder på tidspunktet, hvor det kom til adoptivfamilien. Hensigten med dette er at belyse udviklingen og de eventuelle forandringer, der finder sted fra år til år, set i sammenhæng med den øvrige udvikling på det internationale adoptionsområde. Adoptionsnævnets sekretariat har i 2024 modtaget oplysninger vedrørende alle, der i 2023 har hjemtaget et barn fra udlandet gennem Danish International Adoption, DIA.

Læs opgørelsen

Udvidet mulighed for at stå på både national og international venteliste til adoption

Den 17. april 2024 trådte en regelændring i kraft i bekendtgørelsen om adoption, der gør det muligt for godkendte ansøgere at stå på venteliste til både national og international fremmedadoption, selvom DIA (Danish International Adoption), har sendt ansøgernes sag til afgiverlandet.

Den ændrede regel betyder, at de ansøgere, hvis sag er sat i bero i udlandet på grund af DIA’s beslutning om en kontrolleret afvikling af DIA's formidlingsvirksomhed, har mulighed for at stå på den nationale venteliste, selvom deres sag er sendt til afgiverlandet.  

Læs nyheden

Ankestyrelsen har ændret praksis vedrørende forældres følgeudgifter til afløsnings- og aflastningsordninger for børn

Med principmeddelelse 25-23 har Ankestyrelsen ændret praksis hvad angår følgeudgifter til afløsning og aflastning på børnehandicapområdet, så den svarer til praksis på voksenhandicapområdet. Borgere, der mener, at deres sag skal genoptages, kan enten kontakte Ankestyrelsen eller kommunen.

Læs nyheden

Læs principmeddelelsen

DIA behandler ikke sager om aktindsigt i egen adoptionssag

DIA har oplyst Ankestyrelsen om, at DIA ikke behandler henvendelser om indsigt i egen adoptionssag (aktindsigt).

Indtil videre skal du fortsat henvende dig til DIA, hvis du ønsker indsigt i din egen adoptionssag. DIA registrerer alle henvendelserne, så det er opført ét sted, hvem der har søgt om indsigt.

Læs nyheden

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring