Gå til indhold

Nyhedsbreve om Beskæftigelse

Marts 2024

21.03.2024

I nyhedsbrevet "Nyt om Beskæftigelse" for marts 2024 kan du blandt andet læse de seneste principmeddelelser på området og om vores tilbud om e-læring, der skal styrke kommunernes sagsbehandling.

Januar 2024

11.01.2024

I nyhedsbrevet "Nyt om Beskæftigelse" for januar 2024 kan du blandt andet læse et praksisnotat om førtidspension, ressourceforløb og revalidering, samt flere principmeddelelser fx om lønmodtagers ret til sygedagpenge fra sin arbejdsgiver og en ny undersøgelse om kommuner og borgeres erfaringer med nytteindsats.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du blandt andet læse den seneste principmeddelelse fra Ankestyrelsen og en artikel, hvor vi vejleder kommunerne i vurdering af sager om tilbagebetaling af hjælp på grund af uforsvarlig økonomi. God læselyst.

September 2023

22.09.2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du læse om en ny principmeddelelse og en række notater på beskæftigelsesområdet. Du kan blandt andet finde notater om satser og danskbonus efter aktivloven samt om tilbagebetaling af uberettiget modtaget hjælp under udlandsophold. Du kan også læse mere om ressourceforløb og førtidspension. God læselyst.

Juli 2023

25.08.2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du læse om Ankestyrelsens seneste principmeddelelser. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag. God læselyst.

Juni 2023

07.06.2023

I Nyt om Beskæftigelse for juni kan du læse om en praksisundersøgelse af kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion, de seneste principmeddelelser på området og om vores gratis e-læringskursus om sanktioner i ydelser efter aktivloven.

Februar 2023

10.03.2023

I Nyt om Beskæftigelse giver vi dig en oversigt over det, der rører sig på Beskæftigelsesområdet lige nu. Du kan bl.a. gå ombord i en lang række nye og spændende praksisnotater. Du kan også læse om vores kurser på området, som ligeledes er højt faglige og relevante. God læselyst!

December 2022

20.12.2022

I Nyt om Beskæftigelse for december kan du læse to artikler, to praksisnotater og to principmeddelelser. Og så giver vi dig et overblik over Ankestyrelsens udbud af kurser i 2023 og over ledige stillinger. Test også din viden om Ankestyrelsens lovområder i julequizzen!

September 2022

21.09.2022

I nyt om beskæftigelse for september finder du en artikel om Ankestyrelsens nye administrative praksis inden for aktivloven. Du kan også læse de fem nye principmeddelelser på området og tre praksisnotater. Og så kan du tilmelde dig de kurser, Ankestyrelsen holder om beskæftigelse i den kommende tid.

Juni 2022

17.10.2022

I nyt om beskæftigelse kan du blandt andet læse to nye principmeddelelser, en praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale og et nyt praksisnotat om sager under integrationsloven. Der er også flere spændende kursustilbud, du kan tilmelde dig.

Marts 2022

18.03.2022

I Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse et praksisnotat om aktivlovens § 34 og en praksisundersøgelse om kommunernes brug af virksomhedspraktik. Du kan også tilmelde dig relevante kurser samt et dialogmøde.

Februar 2022

02.02.2022

I Nyt om beskæftigelse for februar kan du bl.a. læse et praksisnotat om særlig støtte til en rimelig billigere bolig og en principmeddelelse om seniorpension.

November 2021

05.11.2021

I Nyt om beskæftigelse for november kan du bl.a. læse om nye praksisnotater, tema om ressourceforløbsydelse og vores nye database for principmeddelelser. God fornøjelse.

September 2021

09.09.2021

I Nyt om beskæftigelse for september kan du læse en ny artikel om fremgangsmåden i sagsbehandlingen, når en kommune modtager en ansøgning om sygedagpenge i en henlagt sag. Ankestyrelsen har lanceret ny digital fuldmagtsløsning, og så får du et udpluk af efterårets kurser på beskæftigelsesområdet. God fornøjelse.

Juli 2021

06.07.2021

I Nyt om beskæftigelse for juli måned kan du læse om Ankestyrelsens fokus på klagesager vedrørende resssouceforløbsydelse og om en ny undersøgelse om virksomhedspraktik. Vi har lavet en ny vejledning om afgørelsesbegrebet, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser inden for beskæftigelsesområdet. Vi ønsker dig god læselyst og en god sommer.

Maj 2021

11.05.2021

I maj måneds Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse om, at Ankestyrelsen har opdateret ankeskemaet til brug i sanktionssager. Vi genoptager også visse sager om ophør af sygedagpenge som følge af en dom i Vestre Landsret. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området. God fornøjelse.

Marts 2021

05.03.2021

I dette nummer af Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens nye talportal, som skal sikre bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser. Vi har offentliggjort en ny undersøgelse, som viser kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området. God fornøjelse.

Januar 2021

02.03.2021

I årets første nummer af Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager, se de nyeste principmeddelelser og blive klogere på Ankestyrelsens tre strategiske fokusområder. Og så har vi åbnet op for tilmeldinger til vores kurser i 2021.

November 2020

02.03.2021

I Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen. Vi har offentliggjort en række nye principmeddelelser, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området.

September 2020

02.03.2021

I Nyt om beskæftigelse kan du læse om Ankestyrelsens evaluering af det sociale frikort. Vi har udsendt tre nye principmeddelelser om bl.a. revalidering og sygedagpenge, og så udbyder vi en lang række kurser på området. God fornøjelse.

Juli 2020

02.03.2021

I 'Nyt om beskæftigelse' får du seneste nyt fra og om beskæftigelsesområdet. Du kan bl.a. læse en artikel om forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven, når barnet er indlagt på hospitalet, og så har vi udsendt tre nye principmeddelelser. Og så holder vi dig ajour med kurser og dialogmøder om emner inden for beskæftigelsesområdet. God fornøjelse.

Sidst opdateret 21.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring