Gå til indhold

Nyhedsbreve om Social

Marts 2024

21.03.2024

I "Nyt om Social" for marts 2024 kan du blandt andet læse om nye principmeddelelser inden for pension og orlov. Du kan også læse en praksisundersøgelse af Udbetaling Danmark om deres vurdering af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager.

Januar 2024

11.01.2024

"Nyt om Social" januar 2024 indeholder et læringsnotat om hjemmetræning af børn og en artikel, der blandt andet redegør for, hvornår en tung dyne anses for at være et hjælpemiddel.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Social’ kan du læse et hav af nye artikler, nyheder og praksisnotater inden for socialområdet. Du kan blandt andet læse om en undersøgelse af medarbejdere på syv botilbuds oplevelser med deres arbejdsopgaver. Du kan også læse en artikel om Ankestyrelsens stigende omgørelser i sager om hjælpemidler i form af ortopædiske sko og indlæg. God læselyst.

September 2023

22.09.2023

I ’Nyt om Social’ finder du en række af artikler, undersøgelser og nyheder på socialområdet, som kan give dig et overblik over, hvad Ankestyrelsen her har arbejdet med det seneste stykke tid. Du kan blandt andet læse om øremærket barsel i forbindelse med ligedelingen af orlov mellem forældrene. Emnet er beskrevet i en principmeddelelse, en artikel og en kommentar fra Ankechefen. Herudover kan du finde principmeddelelser om retten til tidlig pension, tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af nærtstående, ferieophold i udlandsbekendtgørelsens forstand samt botilbuds opsigelser af aftaler om placering af borgere. Til sidst kan du også læse en ny undersøgelse om kommuners udfordringer med sagsbehandlingsregler på socialområdet. God læselyst!

Juli 2023

04.07.2023

I ’Nyt om Social’ kan du læse om blandt andet en ny undersøgelse af Retssikkerhedsenheden, som belyser, hvilke udfordringer kommunerne oplever ved overholdelse af centrale krav til sagsbehandlingen. Du kan også blive klogere på Ankestyrelsens nye praksisnotat om dækning af nødvendige merudgifter til voksne. Derudover har vores direktør Ingeborg Gade skrevet en kommentar, om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Juni 2023

07.06.2023

I Nyt om Social for juni får du et overblik over, hvad vi har arbejdet med i den sidste tid.  Du kan blandt andet læse om en ny principmeddelelse om kommunens pligt til at yde lån til beboerindskudslån og se en minianalyse om oplyste sager på børnehandicapområdet. God læselyst.

Februar 2023

10.03.2023

I Nyt om Social for februar finder du en lang række artikler, nyheder, principmeddelelser og praksisnotater, som kan gøre dig klogere på Socialområdet. Du får også en oversigt over Ankestyrelsens kommende kurser på området, som er meget aktuelle for flere forskellige fagpersoner. God læselyst!

December 2022

20.12.2022

I Nyt om Social for december giver vi dig et overblik over det, der rører sig på socialområdet. Læs fx om arbejdet i et af vores kontorer på Socialområdet i ankechef Julie Bloch Vingaards kommentar. Du kan også læse mere om nye principmeddelelser og praksisnotater på området, ligesom du kan få et overblik over vores ledige stillinger og kurser i 2023 - og endelig kan du teste din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen!

September 2022

04.10.2022

I Nyt om Social for september finder du bl.a. seks principmeddelelser, fire praksisnotater og hele fem nye undersøgelser fra Ankestyrelsen, fx en om støtte til unge med handicap i overgangen fra barn til voksen. Vi giver dig også et overblik over Ankestyrelsens kurser på socialområdet, som vi afholder i løbet af efteråret.

Juni 2022

17.10.2022

I Nyt om Social for juni kan du bl.a. læse en ny principmeddelelse om forældrebegrebet og en ophævet principmeddelelse om behandlingsredskaber og kugle-kædedyner. Desuden er der praksisundersøgelser om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste og om Udbetaling Danmarks behandling af sager om barselsdagpenge. Der er også nye kursustilbud.

April 2022

01.04.2022

I Nyt om Social kan du blandt andet læse to nye principmeddelelser og læse om Ankestyrelsens klager over Udbetaling Danmark i 2022. Du kan også tilmelde dig relevante kurser.

Februar 2022

01.02.2022

I Nyt om social kan du bl.a. læse om kommunernes brug af observationer og om en undersøgelse af kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre.

November 2021

05.11.2021

I Nyt om social for november kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse af Retsikkerhedsenheden og om vores nye database for principmeddelelser. God fornøjelse.

September 2021

08.09.2021

I Nyt om social for september kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse om kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed. Vi har offentliggjort en ny principmeddelelse om boligstøtte og tilbagebetaling, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Juli 2021

06.07.2021

I Nyt om social for juli måned kan du bl.a. læse om behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven og om en ny vejledning til afgørelsesbegrebet. Du får også en oversigt over aktuelle kurser i efteråret. Vi ønsker dig god læselyst og en god sommer.

Maj 2021

11.05.2021

I Nyt om social for maj kan du b.la. læse i om mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge under covid-19. Vi har foretaget en omskrivning af en principmeddelelse på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Marts 2021

05.03.2021

I Nyt om social kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens afgørelse i undersøgelsen af kommuners brug af private konsulenter på socialområdet. Vi har fået en ny talportal, som skal sikre bedre formidling af data og statistik om Ankestyrelsens afgørelser. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Januar 2021

02.03.2021

I årets første nummer af Nyt om social kan du læse om krav om begrundelse ved ændring i serviceniveauer, og hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Læs også om Ankestyrelsens tre strategiske fokusområder og se vores kursuskatalog for 2021.

November 2020

02.03.2021

I Nyt om social kan du bl.a. læse om ny praksis for udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen og om brug af stofseler til borgere med demens. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området.

September 2020

02.03.2021

I Nyt om social kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ikke rejser tilsynssag over for Silkeborg Kommune i sag om hjælp til rengøring. Vi har netop offentliggjort en ny undersøgelse om kommunernes brug af serviceloven §§82 a-c, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer. God fornøjelse.

Juli 2020

02.03.2021

I nyhedsbrevet 'Nyt om social' får du senest nyt fra og om det sociale område. Du kan bl.a. læse om grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet, om årsager til fravær fra danskuddannelse og om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap. Og så tilbyder vi en lang række kurser på det sociale område. God fornøjelse.

Sidst opdateret 21.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring