Gå til indhold

Juni 2022

I Nyt om Social for juni kan du bl.a. læse en ny principmeddelelse om forældrebegrebet og en ophævet principmeddelelse om behandlingsredskaber og kugle-kædedyner. Desuden er der praksisundersøgelser om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste og om Udbetaling Danmarks behandling af sager om barselsdagpenge. Der er også nye kursustilbud.

Ankestyrelsen har ophævet principmeddelelse 94-15 om behandlingsredskaber og kugle- kædedyner
Ankestyrelsen har ændret praksis i sager om bevilling af kugle- eller kædedyner til børn og unge med søvnproblemer Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis, at en kugle- eller kædedyne ikke kan bevilges som et hjælpemiddel til børn og unge alene med henblik på at undgå medicinsk behandling. Relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko skulle være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kunne bevilges af kommunen efter reglerne om hjælpemidler.
Læs meddelelsen

Principmeddelelse 15-22 om forældrebegrebet – personkreds – mor – far – medmor – alvorligt syge børn
Ankestyrelsen ophæver principmeddelelse 100-13 og ændrer praksis i forhold til, hvem der anses for forældre til et barn og dermed kan få udbetalt dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn efter barselslovens bestemmelser.
Forældre til et barn er enten far, mor eller medmor. Personkredsen kan ikke udvides, og det betyder fx, at hverken stedforældre eller bedsteforældre har ret til dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn.
Læs meddelelsen

Praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks behandling af sager om frister for barselsdagpenge
Ankestyrelsen har lavet en ny undersøgelse om Udbetaling Danmarks behandling af sager om ansøgnings- og anmeldelsesfrister på barselsområdet.
Læs mere om praksisundersøgelsen

Praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes behandling af sager om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.
Læs praksisundersøgelsen

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser.
Her er et udpluk:

Den 1. september 2022 i København: Kursus om fripladstilskud efter dagtilbudsloven

Den 8. september 2022 i Horsens: Kursus om fripladstilskud efter dagtilbudsloven

Den 14. september 2022 i Horsens: Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

Den 22. september 2022 i København: Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

Den 29. september 2022 i Horsens: Borgerstyret Personlig Assistance

Den 13. oktober 2022 i København: Borgerstyret personlig Assistance

Den 27. september 2022 i København: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler

Den 4. oktober 2022 i Horsens: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler

Den 25. oktober 2022 i København: Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Den 3. november 2022 i Horsens: Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Se alle vores betalingskurser

Sidst opdateret 17.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring