Gå til indhold

Ny praksisundersøgelse: Udbetaling Danmark foretager korrekt beregning i de fleste af deres sager om frister på barselsdagpenge-området

Ankestyrelsen har undersøgt Udbetaling Danmarks sagsbehandling i sager om frister på barselsdagpengeområdet. Undersøgelsen viser bl.a., at Udbetaling Danmark både beregner korrekt og skaber hurtigt overblik over komplekse sagsforløb i de sager, vi har gennemgået til undersøgelsen.

Ankestyrelsen har i en ny praksisundersøgelse gennemgået 30 sager om anmeldelses- og ansøgningsfrister på barselsdagpengeområdet. Det er alle sager, hvor Udbetaling Danmark på baggrund af en klage har ændret den oprindelige afgørelse, uden at der er kommet nye oplysninger i forbindelse med klagen.

Sagerne handler om arbejdsgivers frist for at anmode om refusion og anmelde graviditetsbetinget sygefravær, og om lønmodtageres og selvstændiges frist for at anmode om barselsdagpenge.

Undersøgelsen viser, at Udbetaling Danmark har beregnet fristerne i de fleste af de sager, vi har gennemgået, korrekt. Udbetaling Danmark har hurtigt skabt overblik over selv meget komplekse sagsforløb, iværksat nødvendige sagsskridt og hurtigt fulgt op på indkomne oplysninger. Undersøgelsen viser også, at Udbetaling Danmark har gjort meget ud af at vejlede borgere og arbejdsgivere.

I de sager, hvor vi vurderer, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke er korrekte, skyldes det bl.a., at fristen for anmeldelse ikke er overskredet, dvs. at fraværet tidligere har været anmeldt men med fx forkert fraværsårsag, eller at ikke alle relevante foreliggende oplysninger er inddraget i sagsbehandlingen.

På baggrund af undersøgelsen har vi givet Udbetaling Danmark en række anbefalinger til at sikre korrekte afgørelser.
Læs hele undersøgelsen og anbefalingerne her

Sidst opdateret 17.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring