Gå til indhold

Maj 2024

I "Nyt om Social" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer på socialområdet har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse om ventetid på levering af handicapbiler, orlov med ret til barselsdagpenge ved ikke-samboende forældre, handicapbarometeret og en artikel, der gennemgår statistik om Ankestyrelsens afgjorte sager i 2023.

Lang ventetid på levering og produktion af handicapbiler er en udfordring for kommunerne

Når en borger bevilges støtte til køb af bil, skal kommunen afgøre, hvilken billigste bil, der er egnet til at dække borgerens behov. Flere kommuner har kontaktet Ankestyrelsen for at få råd og vejledning om støtte til køb af en bil, fordi bilen enten ikke er produceret endnu eller har lang leveringstid. I denne artikel beskriver vi, hvad kommunerne bør være opmærksomme på.

Læs artiklen

Hvordan fordeles orlov med ret til barselsdagpenge, når forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet?

I denne artikel beskrives praksis i forhold til ændringerne af barselsloven i forbindelse med indførelsen af ligedeling af orlov mellem forældrene i august 2022 med fokus på de forældre, der ikke bor sammen, når barnet bliver født og mulighederne for tildeling af ekstra uger i særlige situationer. Det er blandt andet beskrevet i Ankestyrelsens nye principmeddelelse 2-24.

Læs principmeddelelsen

Læs artiklen

Handicapsagsbarometer: Der er fejl med væsentlig betydning for rigtigheden i 47 procent af sagerne om ledsagelse til voksne med handicap

Ankestyrelsens nye handicapsagsbarometer har taget temperaturen på sagsbehandlingen i landets kommuner i sager om ledsagelse efter servicelovens § 97. Barometret viser, at kommunerne generelt har svært ved at vurdere, hvornår en borger skal have hjælp til ledsagelse.

Læs nyheden

Læs undersøgelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 6-24 om tandpleje, tandbehandling, behandlingsforslag, prisoverslag, forhåndsgodkendelse og samlet behandlingsforløb

Principmeddelelsen fastslår, at hvis en borger har indhentet et prisoverslag (/tilbud) for en tandbehandling, som maksimalt er på 10.000 kr., men regningen som følge af forhold opstået under tandbehandlingen overstiger 10.000 kr., skal kommunen give tilskud til den del af den udførte tandbehandling, som fremgår af prisoverslaget fra tandlægen, selv om der ikke er sket forhåndsgodkendelse.

Kommunen kan uden forhåndsgodkendelse undtagelsesvist, og efter en konkret og individuel vurdering, yde tilskud til en supplerende, ændret eller udskiftet behandlingsudgift, som ikke var en del af prisoverslaget (/tilbuddet) fra tandlægen, selv om den samlede behandlingsudgift herved overstiger 10.000 kr. 

Læs hele principmeddelelsen

Læringsforløb om de generelle sagsbehandlingsregler, kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance opkvalificerer kommuner

Et læringsforløb til ti udvalgte kommuner har haft fokus på at opkvalificere behandlingen af sager på området for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA). Læringsforløbet indgår i en række initiativer, der skal styrke retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet.

Sagsbehandlere og faglige ledere fra ti udvalgte kommuner har netop afsluttet et læringsforløb med fokus på de generelle sagsbehandlingsregler, kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger).

Læs nyheden

Læs evalueringen

Ny bestemmelse har betydning for kommunernes forberedelse af overgang til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes erfaringer og praksis med at forberede overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse. Halvdelen af landets kommuner oplever, at den nye bestemmelse har betydning for, at de kommer i gang med at forberede overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse, når den unge fylder 16 år.

Læs nyheden

Læs undersøgelsen

Ankestyrelsen afgjorde flere sager i 2023 – omgørelsesprocent forbliver uændret 

I 2023 afgjorde Ankestyrelsen ca. 49.000 sager, sammenlignet med 47.000 i 2022. Ankestyrelsens tre største sagsområder er fortsat kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark. Omgørelsesprocenterne i 2023 for alle tre sagsområder er på niveau med 2022. Præcise tal og andre sagsområder fremgår af Ankestyrelsens Talportal. 

Læs artiklen

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring