Gå til indhold

Ny undersøgelse: Ny bestemmelse har betydning for kommunernes forberedelse af overgang til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes erfaringer og praksis med at forberede overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse. Halvdelen af landets kommuner oplever, at den nye bestemmelse har betydning for, at de kommer i gang med at forberede overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse, når den unge fylder 16 år.

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen set nærmere på kommunernes praksis og erfaringer med servicelovens bestemmelse, § 19 a.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at kommunerne forbereder overgangen til voksenlivet for unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter serviceloven.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af landets kommuner oplever, at bestemmelsen har betydning for, at de kommer i gang med det forberedende arbejde, når den unge fylder 16 år.

Flere kommuner fortæller, at bestemmelsen har betydet, at der er kommet mere systematik i forberedelsen af overgangen, der kræver, at kommunerne samarbejder på tværs af blandt andet børne- og voksenområdet.

De interviewede kommuner oplever, at det tværgående samarbejde inden indførslen af bestemmelsen var mere afhængigt af de enkelte medarbejderes relation til hinanden. Denne afhængighed undgår de nu, fordi kommunerne skal følge retningslinjer, når de forbereder overgangen til voksenlivet for de unge. Ifølge kommunerne betyder den øgede systematik og det styrkede tværgående samarbejde, at der bliver lavet bedre planer for de unges overgang til voksenlivet.

Flere kommuner fortæller desuden, at bestemmelsen har betydet, at de har et bedre samarbejde med familierne, som er bedre orienteret om, hvad der skal ske, når den unge fylder 18 år og overgår til voksenbestemmelserne. Kommunerne har på den baggrund bedre mulighed for at forsikre familierne om, at der er en plan for den unges overgang tidligt i processen af forberedelsen.

De interesseorganisationer, vi har interviewet, har varierende oplevelser af, hvorvidt der er sket ændringer i kommunernes praksis efter, at bestemmelsen er trådt i kraft. En interesseorganisation mener, at der stadig er udfordringer med kvaliteten af forberedelsen, blandt andet fordi kommunerne mangler vejledning i, hvad forberedelsen af overgangen skal indebære. De mener, at bestemmelsen giver kommunerne for stor mulighed for at tolke på, hvad niveauet af forberedelsen skal indebære, blandt andet i forhold til i hvilket omfang, kommunerne skal inddrage familierne. En interesseorganisation fortæller i den forbindelse, at kommunens ressourcer kan være årsag til, at forberedelsen til overgangen bliver nedprioriteret til fordel for andre opgaver.

Læs undersøgelsen

Sidst opdateret 11.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring