Gå til indhold

Ankechefens kommentar

Her kan du læse kommentarer fra ankecheferne til de forskellige temanyhedsbreve.

Ankechefens kommentar: Året der gik - det fokuserede tilsyn på det sociale område

Ankestyrelsen har i 2023 arbejdet med en fokuseret tilsynsindsats på det sociale område. Det har blandt andet betydet, at tilsynet i 2023 har taget flere sager op end tidligere og samtidig har kunnet behandle flere større tilsynstemaer

Denne artikel giver et overblik over de mange forskellige opgaver, som tilsynet har arbejdet med i 2023. Artiklen er inddelt i fire afsnit. 

Et afsnit handler om de klassiske tilsynssager, hvor vi behandler henvendelser fra borgere eller mediehistorier.

Et andet afsnit fortæller om tværgående tilsynstemaer, hvor tilsynet blandt andet har taget kommunernes pligt til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister op.

Artiklen har også et afsnit, som handler om tre projekter, der er sat i gang for at styrke retssikkerheden. Det er projekter, som er en del af retssikkerhedsinitiativerne, som du kan læse mere om her.

Læs hele kommentaren her

Ankechefens kommentar: På arbejdsskadeområdet rykker vi på sagsbehandlingstiden

I Ankestyrelsen ønsker vi at give sagens parter en hurtig og rigtig afgørelse. Sagsbehandlingstid følger den logik, at afgør man nye sager, bliver sagsbehandlingstiden kort. Afgør man derimod gamle sager, så stiger sagsbehandlingstiden. Det er derfor med dette in mente, at vi i Arbejdsskade-kontorerne i Ankestyrelsen glæder os over, at det er lykkedes både at nedbringe antallet af verserende, gamle sager, samtidig med at sagsbehandlingstiden i 2023 er lav i forhold til de foregående år.

Læs hele kommentaren her

Ankechefens kommentar: Ligestilling og ligedeling optager samfundet og lovgivningen

Nye regler om ligedeling af flere af de ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark skaber ligestilling af forældre. Senest er barselsdagpengereglerne ændret i august 2022. I kommentaren kan du læse mere om de vigtigste ændringer, når forældrene bor sammen på fødselstidspunktet.

 Læs hele kommentaren her

Ankechefens kommentar: Ankestyrelsen fører nu sager i landsretten

To hovedforhandlinger i landsretten afrunder et succesfuldt forår for Ankestyrelsens retssagsenhed på arbejdsskadeområdet. Ankestyrelsens retssagsenhed håndterer nu et stadigt større antal sager.


Læs hele kommentaren her

Ankechefens kommentar: Vi er optagede af samfundsudviklingen og lytter til omverdenen

På arbejdsskadeområdet er vi ligesom resten af Ankestyrelsen optagede af, at vi hele tiden følger med samfundsudviklingen og lytter til de ønsker og forventninger, som omverdenen adresserer. I kommentaren kan du læse mere om nogle af de områder, vi har fokus på og konkrete tiltag, vi har sat i søen.


Læs hele kommentaren her

Ankechefens kommentar:Der er fra alle sider store forventninger til den kommende Barnets lov.

En lov, der blandt andet skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt de indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og som skal sikre, at de får den rette hjælp i tide. En Lov, der ligeledes skal afspejle et tidssvarende børnesyn, og sikre at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus. En lov, der skal sikre børns retssikkerhed, har selvfølgelig topprioritet i både Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Læs hele kommentaren her


Ankechefens kommentar: Åbenhed er en del af Ankestyrelsens strategi. Derfor inviterer vi som noget nyt til årsmøde-webinar på arbejdsskadeområdet

På arbejdsskadeområdet vil vi gerne sætte noget konkret indhold på vores strategi om åbenhed. Derfor prøver vi som noget nyt at afholde et årsmøde-webinar, hvor vi deler viden, praksis og tendenser. Ankechefen for et af vores kontorer for arbejdsskadesager fortæller her om, hvorfor vi sætter et webinar i søen.

Læs hele kommentaren og tilmelding dig årsmøde-webinaret

Ankechefens kommentar: principielle sager og forberedelse af nye initiativer, der skal styrke retssikkerheden, har fyldt ganske meget i et af vores kontorer, der arbejder med sager inden for serviceloven.

Der er en tempofyldt hverdag i kontoret, der sidder med handicapkompenserende ydelser til børn, hjælpemidler og forbrugsgoder. For det er lykkedes kontoret at nedbringe sagsbehandlingstiden betydeligt, oveni arbejdet med principielle sager og nye initiativer, der skal styrke retssikkerheden. Sagsbehandlingstiden har betydning på et område, hvor en hurtig og korrekt afklaring er særdeles vigtig for den borger eller familie, der venter på svar.

Læs hele kommentaren

Ankechefens kommentar: Masser af vedkommende kurser i 2023

Vores populære kursuskatalog er klar med kurser på en række af Ankestyrelsens lovområder. Und dig selv et eller flere af vores kurser og bliv stærkere i din sagsbehandling.

Læs hele kommentaren

Ankechefens kommentar: sager om tab af erhvervsevne og stævninger på arbejdsskadeområdet fylder meget i Ankestyrelsens arbejdsskadekontor.

Det er både forventningerne til de gennemsnitlige sagsbehandlingstider og antal af ældre sager, der har indflydelse på Ankestyrelsens driftsstyring. Ankechefen for et af vores kontorer for arbejdsskadesager, Steen Østergaard,  gør status.

Læs hele kommentaren

Sidst opdateret 22.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring