Gå til indhold

Ankechefens kommentar

Her kan du læse kommentarer fra ankecheferne til de forskellige temanyhedsbreve.

Ankechefens kommentar: Åbenhed er en del af Ankestyrelsens strategi. Derfor inviterer vi som noget nyt til årsmøde-webinar på arbejdsskadeområdet

På arbejdsskadeområdet vil vi gerne sætte noget konkret indhold på vores strategi om åbenhed. Derfor prøver vi som noget nyt at afholde et årsmøde-webinar, hvor vi deler viden, praksis og tendenser. Ankechefen for et af vores kontorer for arbejdsskadesager fortæller her om, hvorfor vi sætter et webinar i søen.

Læs hele kommentaren og tilmelding dig årsmøde-webinaret

Ankechefens kommentar: principielle sager og forberedelse af nye initiativer, der skal styrke retssikkerheden, har fyldt ganske meget i et af vores kontorer, der arbejder med sager inden for serviceloven.

Der er en tempofyldt hverdag i kontoret, der sidder med handicapkompenserende ydelser til børn, hjælpemidler og forbrugsgoder. For det er lykkedes kontoret at nedbringe sagsbehandlingstiden betydeligt, oveni arbejdet med principielle sager og nye initiativer, der skal styrke retssikkerheden. Sagsbehandlingstiden har betydning på et område, hvor en hurtig og korrekt afklaring er særdeles vigtig for den borger eller familie, der venter på svar.

Læs hele kommentaren

Ankechefens kommentar: Masser af vedkommende kurser i 2023

Vores populære kursuskatalog er klar med kurser på en række af Ankestyrelsens lovområder. Und dig selv et eller flere af vores kurser og bliv stærkere i din sagsbehandling.

Læs hele kommentaren

Ankechefens kommentar: sager om tab af erhvervsevne og stævninger på arbejdsskadeområdet fylder meget i Ankestyrelsens arbejdsskadekontor.

Det er både forventningerne til de gennemsnitlige sagsbehandlingstider og antal af ældre sager, der har indflydelse på Ankestyrelsens driftsstyring. Ankechefen for et af vores kontorer for arbejdsskadesager, Steen Østergaard,  gør status.

Læs hele kommentaren

Sidst opdateret 10.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring