Gå til indhold

Ankechefens kommentar

Her kan du læse kommentarer fra ankecheferne til de forskellige temanyhedsbreve.

Ankechefens kommentar: sager om tab af erhvervsevne og stævninger på arbejdsskadeområdet fylder meget i Ankestyrelsens arbejdsskadekontor.

Det er både forventningerne til de gennemsnitlige sagsbehandlingstider og antal af ældre sager, der har indflydelse på Ankestyrelsens driftsstyring. Ankechefen for et af vores kontorer for arbejdsskadesager, Steen Østergaard,  gør status.

Læs mere

Sidst opdateret 05.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring