Gå til indhold

Ankechefens kommentar: Masser af vedkommende kurser i 2023

Vores populære kursuskatalog er klar med kurser på en række af Ankestyrelsens lovområder. Und dig selv et eller flere af vores kurser og bliv stærkere i din sagsbehandling.

Af ankechef Henrik Horster, chef for Center for læring og analyse

Den enkelte borgers retssikkerhed står højt på både den kommunale og den statslige agenda, og i den sammenhæng er det vigtigt, at borgere, der har en sag i det sociale eller beskæftigelsesmæssige system, har tillid til rigtigheden af den afgørelse, de modtager, herunder at den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen er korrekt.

Som øverste administrative klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet træffer vi i Ankestyrelsen hvert år en lang række afgørelser. Afgørelser, hvor vi tager stilling til, om kommuner og andre førsteinstanser benytter lovreglerne rigtigt.

Derudover gennemfører vi hvert år en lang række undersøgelser på områderne, hvor vi blandt andet tager ”pulsen” på kvaliteten af den sagsbehandling, der udføres af førsteinstanserne. Det betyder, at Ankestyrelsen har en unik viden og indsigt i den sagsbehandling, der udføres i førsteinstanserne.

Det er den viden og indsigt, der dannet grundlaget for vores kurser. Det vil sige, at når du vælger et kursus fra Ankestyrelsen, vælger du at blive undervist af jurister, der selv behandler sager inden for området. Jurister, som er specialister på deres område, og som har en aktuel viden om nyeste praksis.

Det er derfor en stor fornøjelse at kunne sende Ankestyrelsens kursuskatalog for 2023 på gaden, og på den måde medvirke til at dygtiggøre kommunale socialrådgivere og andre interessenter i at træffer juridisk korrekte afgørelser og kunne yde god rådgivning og vejledning til borgere i vanskelige situationer, og således sikre deres retssikkerhed. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på ét eller flere af vores kurser!

Her kan du se alle kurserne for 2023

Sidst opdateret 10.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring