Gå til indhold

Nyhedsbreve om Arbejdsskade

Maj 2024

23.05.2024

I "Nyt om Arbejdsskade" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse en artikel vedrørende skader under transport til og fra arbejde og en anden artikel, der gennemgår statistik om Ankestyrelsens afgjorte sager i 2023.

Marts 2024

21.03.2024

I "Nyt fra Arbejdsskade" fra marts 2024 kan du læse nye principmeddelelser om dobbeltkompensation ved varige mén og om klagefrist for digitale klager. Derudover kan du læse om og tilmelde dig Ankestyrelsens webinar, hvor der vil være fokus på nyheder inden for arbejdsskadeområdet i form af domme, lovgivning og principmeddelelser og vores bud på konsekvenserne for sagsbehandlingen.

Januar 2024

11.01.2024

I ’Nyt om Arbejdsskade’ for januar 2024 får du en artikel om nogle sager i Højesteret og landsretterne, der vil få indflydelse på Ankestyrelsens praksis.

November 2023

23.11.2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ kan du læse om Ankestyrelsens nyeste principmeddelelse på arbejdsskadeområdet. Du kan også læse en nyhed om en principiel sag, hvor Højesteret gav medhold i Ankestyrelsens anerkendelse af en arbejdsskade. God læselyst.

September 2023

22.09.2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ får du et overblik over, hvad Ankestyrelsen har arbejdet med på området det sidste stykke tid. Du kan blandt andet læse principmeddelelser om sikringspligtige arbejdsgivere i BPA-ordninger og om psykiske erhvervssygdomme. Derudover kan du læse vores årlige redegørelse om behandlingen af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2022. I nyhedsbrevet kan du også læse praksisnotatet om hjemvisning af sager om tabt erhvervsevne på baggrund af manglende oplysningsgrundlag. God læselyst!

Juli 2023

07.07.2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ kan du læse om hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid, for eksempel er en principmeddelelse blevet kasseret. Vi har også en kommentar af en ankechef, der handler om, at Ankestyrelsen nu fører sager i landretten. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Juni 2023

07.06.2023

I Nyt om Arbejdsskade for juni får du et overblik over, hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid. Fx har vi for nylig afholdt årsmøde-webinar, hvor vi for første gang fremlagde statistik og data om arbejdsskadesager. Ankechef Michael Holmer opsummerer i en kommentar de væsentligste pointer fra webinaret. I nyhedsbrevet kan du også læse en artikel om de nyeste tal på arbejdsskadesager.

Marts 2023

13.03.2023

I Nyt om Arbejdsskade for februar giver vi dig et overblik over de, vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid. Læs fx Ankechef Steen Østergaards kommentar, hvor han taler om strategi og åbenhed. Du kan også læse spændende nyheder, en artikel og en principmeddelelse. God læselyst!

December 2022

20.12.2022

I Nyt om Arbejdsskade for december får du et overblik over de nye artikler og principmeddelelser på området. Gå på opdagelse i kursuskataloget for 2023 og se Ankestyrelsens ledige stillinger. Test din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen. God læselyst.

September 2022

05.10.2022

I Nyt om Arbejdsskade for september finder du bl.a. principmeddelelse 28-22 omhandlende skader sket på arbejdsstedet og en artikel om samme emne. Du finder også en publikation om tabt arbejdsfortjeneste. Og som noget nyt har en af vores ankechefer skrevet en faglig kommentar.

Juni 2022

17.10.2022

I det her nummer af Nyt om Arbejdsskade kan du blandt andet læse en Højesteretsdom om, at tilskadekommen har ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat(bruttobeløbet). Desuden er der nye principmeddelelser om tilbagebetaling og oplysningspligt, om arbejdets forhold og hjemmepleje, om ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget. Der er desuden nye kurser, du kan tilmelde dig.

April 2022

01.04.2022

I Nyt om Arbejdsskade kan du læse om to nye principmeddelelser, en højesteretsdom for tidligere udsendte soldater, samt tilmelde dig relevante kurser indenfor fagområdet.

Januar 2022

31.01.2022

I det første nummer af Nyt om arbejdsskade kan du læse, hvornår en skade udgør en personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand for ulykker. Du kan også vælge at tilmelde dig en del forskellige kurser, hvis du vil vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet.

November 2021

05.11.2021

I Nyt om arbejdsskade for november kan du bl.a. læse Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2020, om de nye principmeddelelser 19-21 og 18-21, samt om vores nye database for principmeddelelser. God fornøjelse.

September 2021

09.09.2021

I Nyt om arbejdsskade for september kan du bl.a. læse en artikel og principmeddelelse om forsikringsselskabers privatretlige aftaler om udbetaling af ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan nu se Ankestyrelsens tal på arbejdsskade i vores talportal, og så får du et udpluk af aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Juli 2021

06.07.2021

I Nyt om arbejdsskade for juli kan du læse Ankestyrelsens nyeste principmeddelelser på arbejdsskadeområdet og holde dig ajour med aktuelle kurser i efteråret. Vi ønsker dig god læselyst og god sommer.

Maj 2021

11.05.2021

I Nyt om arbejdsskade for maj kan du bl.a. læse en ny principmeddelelse som handler om anmeldelsesfrist og fristens udløb for en arbejdsskade. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Marts 2021

05.03.2021

I Nyt om arbejdsskade får du seneste nyt på arbejdsskadeområdet. Vi udbyder en lang række kurser og webinarer samt længerevarende læringsforløb, som du her kan læse mere om. God fornøjelse.

Januar 2021

02.03.2021

I årets første nummer af Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om, at det bliver enklere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade. Du får de nyeste principmeddelelser, og så har du nu mulighed for at tilmelde dig en lang række kurser inden for arbejdsskadeområdet.

November 2020

02.03.2021

I Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion og få svar på, om man er omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause. Derudover kan du holde dig opdateret om nye kurser og webinarer.

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring