Gå til indhold

Nyt om arbejdsskade

September 2021

I Nyt om arbejdsskade for september kan du bl.a. læse en artikel og principmeddelelse om forsikringsselskabers privatretlige aftaler om udbetaling af ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan nu se Ankestyrelsens tal på arbejdsskade i vores talportal, og så får du et udpluk af aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Juli 2021

I Nyt om arbejdsskade for juli kan du læse Ankestyrelsens nyeste principmeddelelser på arbejdsskadeområdet og holde dig ajour med aktuelle kurser i efteråret. Vi ønsker dig god læselyst og god sommer.

Maj 2021

I Nyt om arbejdsskade for maj kan du bl.a. læse en ny principmeddelelse som handler om anmeldelsesfrist og fristens udløb for en arbejdsskade. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Marts 2021

I Nyt om arbejdsskade får du seneste nyt på arbejdsskadeområdet. Vi udbyder en lang række kurser og webinarer samt længerevarende læringsforløb, som du her kan læse mere om. God fornøjelse.

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om, at det bliver enklere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade. Du får de nyeste principmeddelelser, og så har du nu mulighed for at tilmelde dig en lang række kurser inden for arbejdsskadeområdet.

November 2020

I Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion og få svar på, om man er omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause. Derudover kan du holde dig opdateret om nye kurser og webinarer.

September 2020

I denne udgave af Nyt om arbejdsskade kan du læse, at Ankestyrelsen ikke anker landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som en erhvervssygdom samt ny principmeddelelse om bl.a. støjbetinget hørenedsættelse. Derudover kan du holde dig opdateret om nye kurser og webinarer. God fornøjelse.

August 2020

I denne udgave af 'Nyt om arbejdsskade' får du seneste nyt om arbejdsskadeområde. Du kan bl.a. læse en artikel om, at vi selv fører retssager på arbejdsskadeområdet, og om hvordan vi løbende arbejder med kvaliteten af vores sagsbehandling i arbejdsskadesager. Vi har udsendt to nye principmeddelelser, og så udbyder vi en lang række kurser på området. God fornøjelse.

November 2021

I Nyt om arbejdsskade for november kan du bl.a. læse Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2020, om de nye principmeddelelser 19-21 og 18-21, samt om vores nye database for principmeddelelser. God fornøjelse.

Sidst opdateret 05.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring