Gå til indhold

Juli 2024

I "Nyt om Arbejdsskade" fra juli 2024 kan du blandt andet læse om en dom afsagt af Højesteret på arbejdsskadeområdet. Du kan også få indblik i, hvordan klager på arbejdsskadeområdet har fordelt sig i 2023.

Nye tal om arbejdsskadesager bekræfter tendensen fra 2022: Tilskadekomne klager oftest, men forsikringsselskabers klager fører oftere til omgørelse

Hvem klagede i 2023 over en arbejdsskadesag, og hvad blev resultatet af klagesagen? De statistikker præsenterede vi på et årsmøde-webinar med godt 300 deltagere fra blandt andet fagforeninger og forsikringsselskaber. I artiklen har vi udvalgt nogle af statistikkerne fra webinaret.

Læs artiklen

Ankestyrelsens principmeddelelse 9-24 om arbejdsskade - redning af menneskeliv - personkreds - omfattet af loven

Principmeddelelsen fastslår, at for at en skade kan dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, skal tilskadekomne være omfattet af lovens personkreds. Der gælder i den forbindelse særlige regler, når en sikret person kommer til skade i forbindelse med forsøg på redning af menneskeliv.

Læs principmeddelelsen

Dom afsagt af Højesteret på arbejdsskadeområdet den 9. april 2024

Højesteret har den 9. april 2024 afsagt dom i en sag efter arbejdsskadesikringslovens § 17 a om erstatning for erhvervsevnetab for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til eller er i et fleksjob. Tilskadekomne, der var i fleksjob, havde en indtægtsnedgang på 10,3 %.

Læs nyheden

Sammenhæng mellem e-læring og Ankestyrelsens strategi

I det tidligere nummer af Nyt fra Ankestyrelsen (2/2024) beskrev vi, hvordan vores e-læringstilbud skal understøtte kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. I denne artikel går vi tættere på tiltaget og beskriver, hvordan e-læringstilbud produceres som en del af styrelsens strategiske mål om åbenhed og videndeling, og hvordan du kan være med til at bidrage til Ankestyrelsens e-læring.

Læs artiklen

Sidst opdateret 02.07.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring