Gå til indhold

December 2022

I Nyt om Arbejdsskade for december får du et overblik over de nye artikler og principmeddelelser på området. Gå på opdagelse i kursuskataloget for 2023 og se Ankestyrelsens ledige stillinger. Test din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen. God læselyst.

Bliv klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger
Det er altid førsteinstansen, fx kommunen, der skal sørge for at genetablere borgerens hjælp, når Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse. I en artikel fortæller vi nærmere om, hvordan en førsteinstans skal forholde sig til en borgers hjælp, indtil den har truffet en ny afgørelse om borgerens hjælp. Du kan også læse, at vi fremover mere præcist vil skrive i de konkrete afgørelser, hvad retsvirkningerne af en hjemvisning er.

Læs artiklen her

Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde
I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. I en artikel beskriver vi den nye principmeddelelse 40-22, som handler om skader, der er opstået, mens tilskadekomne er i færd med at udføre sit arbejdet hjemmefra.

Læs artiklen her

Og læs selve principmeddelelse 40-22 her

Ankestyrelsens principmeddelelse 33-22 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - psykisk skade - PTSD - bevisvurdering
I principmeddelelse 33-22 fastslår Ankestyrelsen, at det efter en samlet bevisafvejning er muligt at anerkende PTSD som en ulykke, selvom de første symptomer på PTSD ikke er lægeligt dokumenteret inden for seks måneder efter hændelsen, og selvom diagnosen PTSD ikke er fuldt ud til stede inden for få år. Ved denne vurdering skal der tages udgangspunkt i de tidsmæssige kriterier, som anvendes ved forelæggelse af sager om PTSD for Erhvervssygdomsudvalget.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 38-22 om Arbejdsskade. Varigt mén. Tab af særlige færdigheder. Fravigelse af méntabellen. Daglige livsførelse.
Principmeddelelsen belyser, hvilke elementer der kan indgå i vurderingen af, om den tilskadekomne har ret til tillæg til et varigt mén som følge af tab af særlige færdigheder.

Principmeddelelsen fastslår desuden, at der efter en konkret vurdering kan gives tillæg til det varige mén, selvom evnen til at anvende den særlige færdighed ikke er ophørt, men er blevet væsentligt forringet.

Udgangspunktet i den vejledende mén-tabel er, at ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker.

Der er mulighed for at fravige mén-tabellen i særlige tilfælde, hvor skaden har medført ganske specielle ulemper i den personlige livsførelse som følge af, at tilskadekomne har lidt et tab af en særlig færdighed.

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring