Gå til indhold

Marts 2023

I Nyt om Arbejdsskade for februar giver vi dig et overblik over de, vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid. Læs fx Ankechef Steen Østergaards kommentar, hvor han taler om strategi og åbenhed. Du kan også læse spændende nyheder, en artikel og en principmeddelelse. God læselyst!

Ankechefens kommentar: Åbenhed er en del af Ankestyrelsens strategi. Derfor inviterer vi som noget nyt til årsmøde-webinar på arbejdsskadeområdet
Af Steen Østergaard Jensen, Ankechef

På arbejdsskadeområdet vil vi gerne sætte noget konkret indhold på vores strategi om åbenhed. Derfor prøver vi at afholde et årsmøde-webinar, hvor vi deler viden, praksis og tendenser. Ankechefen for et af vores kontorer for arbejdsskadesager fortæller her om, hvorfor vi sætter et webinar i søen.

Læs hele Ankechefens kommentar

Ankestyrelsen søsætter nyt projekt om øget telefonisk kontakt til borgere med arbejdsskadesager
I Ankestyrelsen arbejder vi systematisk med borgerdeltagelse, og nu starter vi et projekt om øget telefonisk kontakt til borgere med arbejdsskadesager. Ideen til dette og andre projekter er blevet til i et samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte og borgere, der har erfaring med socialt udsathed.

Læs artiklen her

Læs nyheden her

Mulighed for genoptagelse af visse sager om karpaltunnelsyndrom
Sager om karpaltunnelsyndrom kan genoptages, hvis sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunnet bekræfte diagnosen.

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) besluttede på et principielt møde i december 2022 at ændre vejledningen om erhvervssygdomme i kapitel 6, afsnit 2 om karpaltunnelsyndrom.

Læs nyheden her

Ankestyrelsens principmeddelelse 45-22 om arbejdsskade - godtgørelse for varigt mén - psykiske symptomer efter fysiske skader - årsagssammenhæng – formodningsregel
Principmeddelelse 45-22 handler om arbejdsskadesager om varigt mén, hvor tilskadekomne har pådraget sig en fysisk skade, der er anerkendt som en arbejdsskade, og efterfølgende får psykiske symptomer.

Udgangspunktet er, at tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, medmindre oplysninger i sagen godtgør, at hele eller dele af det varige mén med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden. Det er arbejdsskademyndigheden, der har bevisbyrden for, at hele eller dele af det varige mén skyldes andre forhold en arbejdsskaden. Denne formodningsregel gælder, selvom der alene er anerkendt en fysisk personskade som en arbejdsskade.

Principmeddelelsen oplister en række elementer, som indgår i vurderingen af, om de senere opståede psykiske symptomer med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden.
Det kan eksempelvis ikke tillægges betydning, at de psykiske symptomer ikke er anerkendt som en del af arbejdsskaden.

Læs principmeddelelsen her

Kurser og Læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:
Den 11. april 2023 Online halv dag: Anerkendelse af PTSD som en ulykke efter arbejdsskadeloven

Den 26. april 2023 Online halv dag: Den sikrede personkreds efter arbejdsskadesikringsloven

Den 9. maj 2023 i København: Psykiske arbejdsskader

Den 23. maj 2023 i Vejle: Psykiske arbejdsskader

Sidst opdateret 13.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring