Gå til indhold

Ankechefens kommentar: Åbenhed er en del af Ankestyrelsens strategi. Derfor inviterer vi som noget nyt til årsmøde-webinar på arbejdsskadeområdet

På arbejdsskadeområdet vil vi gerne sætte noget konkret indhold på vores strategi om åbenhed. Derfor prøver vi som noget nyt at afholde et årsmøde-webinar, hvor vi deler viden, praksis og tendenser. Ankechefen for et af vores kontorer for arbejdsskadesager fortæller her om, hvorfor vi sætter et webinar i søen.

Af Steen Østergaard Jensen, Ankechef

Jeg er sammen med mine kolleger på arbejdsskadeområdet optaget af, hvordan vi kan sætte noget kød og blod på det for nogle ret luftige begreb ’åbenhed’.

I min verden er det egentlig ret simpelt; Åbenhed må både betyde, at vi forsøger at stille al den viden, vi har, til rådighed for omverdenen, og at vi også indgår i dialog med omverdenen, når det efterspørges.

Ankestyrelsens hjemmeside er den primære kanal for al den viden, som huset stiller til rådighed. Det gælder principmeddelelser, statistik over sagabehandlingstider, årsredegørelser, diverse nyhedsbreve mm.

På hjemmesiden flyder der løbende ny viden og information ud, hvad der måske kan gøre det svært at se, hvilke udviklinger der samlet præger de forskellige områder. Derfor afholder vi et online webinar torsdag den 30. marts 2023 for alle vores interessenter, hvor vi blandt andet vil stille ny og efterspurgt viden til rådighed og kigge fremad på tendenser.

På webinaret vil vi trække nogle hovedtendenser frem i den faglige praksisudvikling, som er sket på arbejdsskadeområdet det seneste års tid. Vi vil også give et bud på nogle af de faglige emner, som vi vil være meget optagede af i 2023.

Det er vores forventning, at vi kan præsentere nye og længe efterspurgte statistikker, der indeholder data over, hvem der klager i en arbejdsskadesag, og hvad resultatet af klagesagen er.

Når du tilmelder dig webinaret, kan du samtidig angive ønsker til, hvad du gerne vil have belyst på webinaret. På den måde kan vi tilpasse indholdet ud fra det, vores interessenter efterspørger.

Vi håber, at arrangementet både kan give dig et samlet overblik over praksisudviklingen og ny viden, samt give afsæt for nye dialoger, både på mødet og efterfølgende. Læs mere og tilmeld dig webinaret her(link).

Webinaret er blot en ud af mange måder, hvor vi er i dialog med vores omgivelser. Dialogen kan have mange udtryk, som det fx fremgår af min kollega Kit Purkær Madsens artikel om et telefonprojekt, du kan læse om i dette nyhedsbrev. Det projekt er vores forsøg på at afdække, om en øget og ændret telefonisk dialog med de tilskadekomne kan skabe værdi, særligt for de tilskadekomne.

Vi afprøver løbende nye måder at have en meningsfuld dialog med omverdenen på, og modtager gerne gode ideer til dette.

Årsmødewebinar for Ankestyrelsens interessenter på arbejdsskadeområdet

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 13.00 – 14.00 afholder Ankestyrelsen et webinar for alle interessenter på arbejdsskadeområdet.

Webinaret vil trække vigtige faglige udviklinger frem fra 2022 og orientere om forventede kommende faglige og driftsmæssige tiltag. Værterne for webinaret forventer at kunne præsentere nye data omkring arbejdsskadesagerne.

Hovedemner på webinaret:

• Seneste og kommende principmeddelelser – med særligt fokus på arbejdets forhold (§ 5) og forelæggelsespraksis i sager om erhvervssygdomme (§ 7)
• Statistikker om, hvem der klager i en arbejdsskadesag, og hvad resultatet af klagesagen er
• Ankestyrelsens hjemtagelse af retssager fra Kammeradvokaten og arbejdet hermed

Gratis tilmelding til webinaret kan ske her

Da der er et begrænset deltagerantal og tilmelding sker efter først til mølle princippet. Du vil ca. halvanden uge før arrangementet afvikles, modtage en bekræftelse på din deltagelse med et link til arrangementet.

Ved tilmelding kan du desuden komme med ønsker til, hvad du gerne vil have belyst på webinaret. På den måde kan vi tilpasse indholdet ud fra, hvad I efterspørger. Vi kan dog ikke love at nå rundt om alle ønsker, men vil i givet fald gemme dem og have dem i tankerne til kommende arrangementer.

Sidst opdateret 10.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring