Gå til indhold

Juli 2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ kan du læse om hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid, for eksempel er en principmeddelelse blevet kasseret. Vi har også en kommentar af en ankechef, der handler om, at Ankestyrelsen nu fører sager i landretten. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.


Direktør Ingeborg Gades kommentar i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum:

Ankestyrelsen har lige fejret sit 50 års jubilæum. Det er en stor dag for en styrelse, men det er også en stor dag for retssikkerheden. Ankestyrelsens opgave er at styrke retssikkerheden på det samlede velfærdsområde. Det var formålet med etableringen af Ankestyrelsen i 1973, og det er formålet i dag. Det har ikke ændret sig i de sidste 50 år. Men det er stort set det eneste ved Ankestyrelsen, der ikke har ændret sig.
Læs hele direktør Ingeborg Gades kommentar


Ankechefens kommentar


Af ankechef Steen Østergaard Jensen

Ankestyrelsen fører nu sager i landsretten. To hovedforhandlinger i landsretten afrunder et succesfuldt forår for Ankestyrelsens retssagsenhed på arbejdsskadeområdet. Ankestyrelsens retssagsenhed håndterer nu et stadigt større antal sager.
Læs hele ankechef Steen Østergaard Jensens kommentar


Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 35-20


Retten i Horsens har for nyligt afsagt dom i den sag, som indgår i Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20. Ankestyrelsens afgørelse, om at tilskadekomne skulle tilbagebetale ydelser efter loven, blev tilsidesat af byretten. Ankestyrelsen har besluttet ikke at anke dommen. Som konsekvens heraf kasserer Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20.
Læs nyheden her

Sidst opdateret 07.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring