Gå til indhold

Ankechefens kommentar: Ankestyrelsen fører nu sager i landsretten

To hovedforhandlinger i landsretten afrunder et succesfuldt forår for Ankestyrelsens retssagsenhed på arbejdsskadeområdet. Ankestyrelsens retssagsenhed håndterer nu et stadigt større antal sager.

Kommentar af Ankechef Sten Østergaard Jensen

Ankestyrelsens målsætning om selv at håndtere alle retssager anlagt ved byretterne i 2023, er foreløbig indfriet. Ved udgangen af juni har styrelsen modtaget 131 stævninger, et antal på niveau med de seneste år.

Indtil 2023 håndterede Ankestyrelsen kun en del af de modtagne stævninger og anmodede derfor Kammeradvokaten om at håndtere de øvrige.  Situationen er nu og fremadrettet anderledes.

Det giver sig naturligt udslag i, at retssagsenheden vokser. Aktuelt er 17 rettergangsfuldmægtige beskæftiget med at føre retssager ved siden af arbejdet med behandlingen af de administrative klagesager.

Styrelsens ambition har også været at føre sager ved landsretterne, og det mål blev indfriet i foråret 2023, med hovedforhandlinger i både Vestre som Østre Landsret.

Vi oplever desuden, at der har været stor interesse fra parter og interessenter på arbejdsskadeområdet i at få retssagsområdet belyst af data. Det vil sige data om, hvem der anlægger retssagerne, hvad stævningerne angår, og hvilket udfald sagerne får.  De data arbejder vi på at tilvejebringe i andet halvår 2023.

Sidst opdateret 21.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring