Gå til indhold

Maj 2024

I "Nyt om Arbejdsskade" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse en artikel vedrørende skader under transport til og fra arbejde og en anden artikel, der gennemgår statistik om Ankestyrelsens afgjorte sager i 2023.

Skader under transport til og fra arbejde, mens en person har rådigheds- eller tilkaldevagt, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Dette er tilfældet, hvis transporten må anses som et led i arbejdets forhold eller i overvejende grad er sket i arbejdsgivers interesse. Ankestyrelsen har for nyligt offentliggjort principmeddelelse 1-24, der behandler emnet nærmere.

Læs principmeddelelsen

Læs artiklen

Ankestyrelsen afgjorde flere sager i 2023 – omgørelsesprocent forbliver uændret 

I 2023 afgjorde Ankestyrelsen ca. 49.000 sager, sammenlignet med 47.000 i 2022. Ankestyrelsens tre største sagsområder er fortsat kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark. Omgørelsesprocenterne i 2023 for alle tre sagsområder er på niveau med 2022. Præcise tal og andre sagsområder fremgår af Ankestyrelsens Talportal. 

Læs artiklen

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring