Gå til indhold

Januar 2024

I ’Nyt om Arbejdsskade’ for januar 2024 får du en artikel om nogle sager i Højesteret og landsretterne, der vil få indflydelse på Ankestyrelsens praksis.

Højesteret og landsretterne behandler i de kommende måneder en række sager på arbejdsskadeområdet - afgørelser fra disse domstole har indflydelse på Ankestyrelsens praksis

Ankestyrelsen er de seneste år blevet stævnet omkring 250 gange årligt på arbejdsskadeområdet. Som udgangspunkt behandles disse sager ved byretterne, men enkelte af disse sager indbringes for landsretten eller Højesteret. De afgørelser ventes med særlig stor interesse, da de kan have generel betydning for Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet.

I artiklen nævner vi de vigtigste sager, for at gøre parter og interessenter på arbejdsskadeområdet bekendt med, hvilke spørgsmål som aktuelt er til prøvelse hos domstolene, da deres resultat kan få betydning for alle aktører på området.

Læs artiklen her

Sidst opdateret 11.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring