Gå til indhold

September 2022

I Nyt om Arbejdsskade for september finder du bl.a. principmeddelelse 28-22 omhandlende skader sket på arbejdsstedet og en artikel om samme emne. Du finder også en publikation om tabt arbejdsfortjeneste. Og som noget nyt har en af vores ankechefer skrevet en faglig kommentar.

Ankechefens kommentar: Sager om tab af erhvervsevne og stævninger på arbejdsskadeområdet fylder meget i Ankestyrelsens arbejdsskadekontor
Sager om tab af erhvervsevne og stævninger på arbejdsskadeområdet fylder meget i Ankestyrelsens arbejdsskadekontor. Det er både forventningerne til de gennemsnitlige sagsbehandlingstider og antal af ældre sager, der har indflydelse på Ankestyrelsens driftsstyring. Arbejdet med at få behandlet og afsluttet et stigende antal sager om tab af erhvervsevne har i en del måneder fyldt ganske meget for de fleste, der behandler arbejdsskadesager i Ankestyrelsen. Et af fokusområderne i Ankestyrelsens strategi er, at vi afgør sagerne korrekt og hurtigt. Ankechef Steen Østergaard Jensen gør status.
Læs ankechefens kommentar her

Er en skade sket på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, er den som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven
Færden på arbejdsstedet er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Ankestyrelsen har i en ny principmeddelelse 28-22 taget stilling til retstilstanden i grænsetilfælde, hvor en skade sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, og hvor skadesårsagen hverken kan kategoriseres som direkte privat eller direkte arbejdsrelateret.
Læs artiklen her

Principmeddelelsen 28-22 fastslår, at det er en betingelse for at anerkende en skade som en arbejdsskade, at skaden er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Arbejdsgiveren behøver ikke at have handlet ansvarspådragende. Hvis en skade sker på arbejdsstedet, er der efter praksis en formodning for, at skaden er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.
Læs hele principmeddelelsen her

Hvornår skal man betale en erstatning tilbage i en arbejdsskadesag?
Der kan være situationer, hvor en borger, der har modtaget erstatning for en arbejdsskade, skal betale erstatningen tilbage, fordi borgeren ikke har ret til den. Hvornår det er tilfældet, har man fastsat rammer for med arbejdsskadesikringslovens § 40 a. Reglen blev indsat i loven i 2009, men det er først i de senere år, at den for alvor er blevet brugt. Der er nu en del praksis fra både domstolene og Ankestyrelsen. I artiklen gennemgår vi praksis på området med eksempler på sager og afgørelser fra domstolene.
Læs artiklen her

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2021
Redegørelsen handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2021. Den indeholder nøgletal om de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.
Læs redegørelsen her

Sidst opdateret 05.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring