Gå til indhold

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2021

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2021 og indeholder nøgletal om de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af tendenser i sagsbehandlingen og vejledende eksempler på sager inden for de største sagsområder på arbejdsskadeområdet.

Hent redegørelsen

Sidst opdateret 16.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring