Gå til indhold

April 2022

I Nyt om Arbejdsskade kan du læse om to nye principmeddelelser, en højesteretsdom for tidligere udsendte soldater, samt tilmelde dig relevante kurser indenfor fagområdet.

Principmeddelelse 2-22 om arbejdsskade, afledte følger og årsagssammenhæng
Principmeddelelsen fastslår, at tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, med mindre overvejende sandsynlighed taler imod, og at dette også gælder for afledte følger.
Læs hele principmeddelelsen her.

Principmeddelelse 1-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold, befordring til og fra kursussted, arbejdsgiver interesse, samkørsel og økonomisk fordel
Transport til og fra et kursus er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Principmeddelelsen giver fortolkningsbidrag til, hvornår arbejdsgivers økonomiske genvist og tilrettelæggelse af befordringen alligevel kan betyde, at transporten er omfattet.
Læs hele principmeddelelsen her.

Højesteretsdom om særloven for tidligere udsendte soldater
Højesteret er enig med Ankestyrelsen i, at særloven for tidligere udsendte soldater ikke lemper de tidsmæssige betingelser for at anerkende PTSD, men alene lemper kravene til dokumentationen for sygdomssymptomer.
Læs hele nyheden her.

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring