Gå til indhold

Juni 2022

I det her nummer af Nyt om Arbejdsskade kan du blandt andet læse en Højesteretsdom om, at tilskadekommen har ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat(bruttobeløbet). Desuden er der nye principmeddelelser om tilbagebetaling og oplysningspligt, om arbejdets forhold og hjemmepleje, om ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget. Der er desuden nye kurser, du kan tilmelde dig.

Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven
Hvis behandling hos en osteopat er nødvendig som følge af en anerkendt arbejdsskade, kan udgiften dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, hvis behandlingen er udført af en autoriseret osteopat.
Læs hele sagen

Principmeddelelse 7-22 om arbejdsskade, tilbagebetaling og oplysningspligt
Principmeddelelsen fastslår, at der efter arbejdsskadesikringsloven er tre situationer, hvor tilskadekomne kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som han/hun har modtaget uberettiget og mod bedre vidende. I de to første situationer har tilskadekomne mod bedre vidende enten undladt at give oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, og undladelsen/de forkerte oplysninger har ført til en forkert afgørelse.
Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 8-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold og hjemmearbejde
Principmeddelelsen fastslår, at skader, der er sket under færden i forbindelse med arbejde, der udføres hjemmefra, kan være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Det kan enten være færden, som har en direkte forbindelse til arbejdet, eller færden der har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Sådanne skader kan efter en samlet bevisvurdering være omfattet af loven.
Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 9-22 om arbejdsskade, ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget
Principmeddelelsen fastslår, at COVID-19 efter omstændighederne kan anerkendes som en arbejdsskade, enten som en ulykke eller som en erhvervssygdom. COVID-19 kan anerkendes som en ulykke, når der er dokumenteret en hændelse eller påvirkning indenfor 5 dage som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Herudover skal der være godtgjort en personskade i form af COVID-19 og sandsynliggjort en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og sygdommen.
Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 10-22 om arbejdsskade, vaccination, COVID-19, arbejdets forhold og årsagssammenhæng
Principmeddelelsen fastslår, at en vaccinationsskade som følge af en COVID-19-vaccination under visse betingelser kan være en arbejdsskade. For at en personskade efter en COVID-19-vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade, skal vaccinationen være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Vaccinationsskader behandles efter reglerne om ulykker, da en vaccination sidestilles med en hændelse.
Læs hele principmeddelelsen

Højesteretsdom: Som tilskadekommen har du ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat (bruttobeløbet)
Hvis erstatning for tab af erhvervsevne udbetales for sent, kan du få udbetalt renter af erstatningsbeløbet før skat. Ankestyrelsen kasserer derfor principmeddelelse 48-19 om beregning af renter af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet).
Læs om Højesteretsdommen her

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring