Gå til indhold

Højesteretsdom: Som tilskadekommen har du ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat (bruttobeløbet)

Hvis erstatning for tab af erhvervsevne udbetales for sent, kan du få udbetalt renter af erstatningsbeløbet før skat. Ankestyrelsen kasserer derfor principmeddelelse 48-19 om beregning af renter af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet).

Som tilskadekommen har du ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløbet, når erstatning for tab af erhvervsevne bliver udbetalt for sent.

Den 27. april 2022 slog Højesteret fast ved dom, at renterne, der er løbet på for sent udbetalt erstatning, skal beregnes af erstatningsbeløbet før skat (bruttobeløbet).

Dommen ændrer den praksis, som var fastslået i principmeddelelse 48-19. Ankestyrelsen har derfor kasseret principmeddelelsen.

Dommen betyder, at du som tilskadekommen kan have ret til en yderligere udbetaling af renter, hvis du tidligere har fået udbetalt en erstatning for sent.

Ankestyrelsen har identificeret og vil genoptage de sager, som styrelsen har afgjort i overensstemmelse med den praksis, der er udmeldt i principmeddelelse 48-19.

Du kan læse nyheden fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om deres opfølgning på dommen her

Du kan se Højesterets dom her

Sidst opdateret 03.05.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring