Gå til indhold

Dom afsagt af Højesteret på arbejdsskadeområdet den 9. april 2024

Højesteret har den 9. april 2024 afsagt dom i en sag efter arbejdsskadesikringslovens § 17 a om erstatning for erhvervsevnetab for personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til eller er i et fleksjob. Tilskadekomne, der var i fleksjob, havde en indtægtsnedgang på 10,3 %.

Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom, hvorefter Ankestyrelsen skulle anerkende, at tilskadekomne var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne svarende til 15 %.

Der verserer endnu en sag for Højesteret om erstatning for erhvervsevnetab efter reglerne i arbejdsskadesikringslovens § 17 a. I denne sag hvor tilskadekomne, der var i fleksjob, i to perioder havde indtægtsnedgang på henholdsvis 9,6 % og 8,8 %, gav Østre Landsret Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen medhold i, at tilskadekomne ikke var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne svarende til 15 %.

Ankestyrelsen afventer den kommende dom, før styrelsen tager stilling til, hvilken betydning dommene samlet set måtte have for styrelsens praksis på området.

Sidst opdateret 22.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring