Gå til indhold

September 2021

I Nyt om arbejdsskade for september kan du bl.a. læse en artikel og principmeddelelse om forsikringsselskabers privatretlige aftaler om udbetaling af ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan nu se Ankestyrelsens tal på arbejdsskade i vores talportal, og så får du et udpluk af aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Arbejdsskademyndighed kan ikke behandle klagesager om forsikringsselskabers acontoudbetalinger
Ankestyrelsen beskriver i en ny principmeddelelse 13-21, hvornår en arbejdsskademyndighed kan afgøre sager om tilbagebetaling af erstatning. Ved privatretlige aftaler, der ikke er reguleret af arbejdsskadesikringsloven, har arbejdsskademyndigheden ikke kompetence til at afgøre klagesager om fx tilbagebetaling af acontoudbetalt erstatning.

Læs artikel på vores hjemmeside

Læs principmeddelelse 13-21 på Retsinformation

Nu kan du se Ankestyrelsens tal på arbejdsskade
Vi har nu tilføjet data om vores sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til talportalen på vores hjemmeside. På arbejdsskadeområdet kan du fx se, hvor mange procent af sagerne inden for et givet sagsemne, som Ankestyrelsen stadfæster.

Læs artikel om vores talportal

Besøg Ankestyrelsens talportal

Borgere kan nu sende fuldmagter digitalt til Ankestyrelsen
Ankestyrelsen lancerer ny digital fuldmagtsløsning. Dermed kan borgere med en klagesag nu sende fuldmagter digitalt. Det sker via borger.dk.

Læs om digital fuldmagt


Nye og mere brugervenlige formularer
Ankestyrelsen har opdateret en række formularer på hjemmesiden. Dermed bliver det nu lettere at benytte vores formularer, når man fx skal kontakte Ankestyrelsen.

Læs mere og se formularer

Årsberetning 2020 for Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2020 er nu publiceret. Her kan du bl.a. læse om nævnets sager, sammensætning og kompetence.

Hent årsberetningen 2020 for Arbejdsmiljøklagenævnet

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet, så tilmeld dig vores formidlings- og undervisningstilbud. Du får her et udpluk af efterårets kurser.

Den 9. november 2021 i København: Kursus om psykiske arbejdsskader

Den 16. november 2021 i Horsens: Kursus om psykiske arbejdsskader

Se alle Ankestyrelsens kurser

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring