Gå til indhold

November 2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ kan du læse om Ankestyrelsens nyeste principmeddelelse på arbejdsskadeområdet. Du kan også læse en nyhed om en principiel sag, hvor Højesteret gav medhold i Ankestyrelsens anerkendelse af en arbejdsskade. God læselyst.

Ankestyrelsens principmeddelelse 24-23 om arbejdsskade - ulykke - sikringspligtig arbejdsgiver - skadestidspunkt - omfattet af loven

Principmeddelelsen fastslår, at en arbejdsgiver ikke er sikringspligtig for ulykker, der indtræffer efter ophøret af et ansættelsesforhold. Dette gælder, uanset om ulykken har tilknytning til det ophørte ansættelsesforhold. Det fremgår af arbejdsskadesikringsloven, at personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter loven. En arbejdsgiver, som beskæftiger personer i sin tjeneste, har efter loven sikringspligt for disse personer. Det fremgår endvidere, at en ulykke skal være forårsaget af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Læs hele principmeddelelsen her

Højesteret enig i Ankestyrelsens anerkendelse af arbejdsskade

I en ny principiel sag om vurdering af personskade pådraget efter besvimelse på arbejdspladsen har Højesteret afgjort, at Ankestyrelsens anerkendelse af, at hændelsen var en arbejdsskade, var korrekt.

Den tilskadekomne sad ved sit skrivebord på arbejdspladsen og arbejdede på sin pc, da hun pludselig besvimede. Hun faldt og slog hovedet mod gulvet, hvorved hun pådrog sig posttraumatisk hovedpine.

Ankestyrelsen anerkendte personskaden som en arbejdsskade, selvom parterne i sagen var enige om, at den tilskadekomnes arbejde ikke var årsag til besvimelsen.

Sagen i Højesteret angik, om der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse. Højesteret fastlog, at personskaderne måtte anses for at være en følge af arbejdet eller de forhold, det var foregået under. Landsretten var nået til samme resultat.

Læs nyheden og dommen fra Højesteret her

Ankestyrelsens statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2022

Ankestyrelsen har siden starten af 2017 registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. Ankestyrelsen skal som ankemyndighed bidrage til, at førsteinstanserne overholder reglerne, når de afgør sager.

Læs publikationen her

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring