Gå til indhold

November 2021

I Nyt om arbejdsskade for november kan du bl.a. læse Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2020, om de nye principmeddelelser 19-21 og 18-21, samt om vores nye database for principmeddelelser. God fornøjelse.

Nu kan du se Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2020.
Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.
Formålet med redegørelsen er at vise et overordnet billede af de tendenser, der kan udledes på baggrund af statistikken. Denne redegørelse handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2020.

Læs redegørelsen her.

Ny principmeddelelse:

Ankestyrelsen beskriver i en ny principmeddelelse 19-21, hvordan en selvstændig erhvervsdrivende i nogle situationer efter en arbejdsskade fortsat kan oppebære en indtægt fra virksomheden svarende til indtægten før arbejdsskaden, selvom den selvstændige erhvervsdrivende som tilskadekommen ikke længere kan udføre en reel arbejdsindsats i virksomheden.

Læs principmeddelelsen her.

Ny principmeddelelse:
Ankestyrelsen beskriver i en ny principmeddelelse 18-21, at hvis kommunen kan hjælpe en ledig person ind på arbejdsmarkedet gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats i form af fx virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering efter beskæftigelsesindsatsloven, er personen ikke i målgruppen for et ressourceforløb.

Læs principmeddelelsen her.

Ny database for principmeddelelser:
Ankestyrelsen har fået en ny database med principmeddelelser. Databasen byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder og er lavet i samarbejde med vores eksterne interessenter.

Læs mere om databasen her.

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser:

Den 16. november 2021 i Horsens: Kursus om psykiske arbejdsskader OBS! Tilmeldingsfrist 9. november 2021
Den 3. februar 2022 – halvdags online-kursus: Ulykkesbegrebet ved arbejdsskader – Forskellen på vurderingen før og efter den 1. januar 2020
Den 5. april 2022 – halvdags online-kursus: Tilbagebetaling af for meget udbetalt erstatning og godtgørelse i arbejdsskadesager
Den 6. september 2022 – halvdags online-kursus: Vurderingen af erhvervsevnetab for selvstændige erhvervsdrivende

Se alle vores betalingskurser her.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring