Gå til indhold

Ankechefens kommentar:Der er fra alle sider store forventninger til den kommende Barnets lov.

En lov, der blandt andet skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt de indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og som skal sikre, at de får den rette hjælp i tide. En Lov, der ligeledes skal afspejle et tidssvarende børnesyn, og sikre at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus. En lov, der skal sikre børns retssikkerhed, har selvfølgelig topprioritet i både Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Af Jannie Bjørn Kristensen, ankechef

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen har fået til opgave at understøtte implementeringen af Barnets lov. Lige nu arbejder vi derfor benhårdt på, at Barnets lov kommer godt fra start – ikke mindst i kommunerne. Jeg håber derfor, at vi med den række af initiativer og tiltag som styrelserne sammen og hver for sig tilbyder kommunerne kan være med til at understøtte, at kommunerne bliver forberedte og klar til at benytte og træffe afgørelser på baggrund af den nye lov, når den efter planen træder i kraft den 1. januar 2024.

I 2023 vil der primært blive tale om indsatser, der skal ramme alle målgrupper i de kommunale forvaltninger. Indsatser, som skal bidrage til, at alle niveauer i landets forvaltninger får en overordnet indsigt i og et kendskab til, hvad den nye lov kommer til at betyde, og hvad der kræves af kommunerne i forhold til at opfylde målet i loven om en styrket kvalitet i sagsbehandlingen og de indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte. Det siger sig selv, at Ankestyrelsen ikke med det samme kan være specifikke i forhold til at udtale sig om praksis. Men vi vil løbende, og i takt med, at vi modtager konkrete afgørelser til behandling, udarbejde nye principmeddelelser, som fastlægger praksis.

 Implementeringsindsatserne starter allerede ud i juni 2023, hvor Ankestyrelsen og Socialstyrelsen sammen afholder en række virtuelle gå-hjem-møder målrettet kommunerne. Der bliver møder, der er målrettet politikere og direktører, møder der målrettes chefer og fagkonsulenter og møder, der specifikt bliver tilrettelagt for sagsbehandlere. I august/september 2023 følger vi op med en række tilbud om workshops for kommunale ledere og medarbejdere (10 stk. fordelt ud over hele landet), hvor Ankestyrelsen og Socialstyrelsen vil gå endnu tættere på, hvad den nye lovgivning betyder for kommunerne. Workshops, der vil sætte fokus på både den socialfaglige og juridiske del af sagsbehandlingen, samt workshops der mere specifikt handler om, hvordan kommunale fagkonsulenter og chefer kan udøve målrettet ledelsestilsyn.

 Ankestyrelsen er også en del af arbejdet om den juridiske kvalificering af håndbogen om barnets lov, som er et socialfagligt arbejdsredskab for sagsbehandlerne i kommunerne. Formålet med håndbogen om barnets lov er at guide sagsbehandlerne i, hvad de nye bestemmelser indebærer, hvad der er nyt, hvad de skal være særligt opmærksomme på, og hvad lovens bestemmelser betyder for sagsbehandlingen og samarbejdet med børn og familier. Sideløbende med dette kvalificerer Ankestyrelsen også ICS-håndbogen og ICS-skabelonerne.

 Der er ingen tvivl om, at målsætningerne i Barnets lov stiller store krav til os alle for at komme i mål. Et mål, der bliver lidt hurtigere at realisere, når der er et godt samarbejde mellem alle aktører på området. Jeg håber, derfor at der vil være en rigtig stor opbakning til de initiativer og tilbud, der udbydes i forbindelse med implementeringen af Barnets lov. Tilmelding til de virtuelle-gå-hjem-møder kan allerede nu sker via Socialstyrelsens hjemmeside, hvor man ligeledes kan holde sig orienteret om alle øvrige initiativer og tilbud.

Du kan tilmelde dig de virtuelle møder her

 

Sidst opdateret 21.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring