Gå til indhold

Handicapsagsbarometer: Der er fejl med væsentlig betydning for rigtigheden i 47 procent af sagerne om ledsagelse til voksne med handicap

Ankestyrelsens nye handicapsagsbarometer har taget temperaturen på sagsbehandlingen i landets kommuner i sager om ledsagelse efter servicelovens § 97. Barometret viser, at kommunerne generelt har svært ved at vurdere, hvornår en borger skal have hjælp til ledsagelse.

I år er første gang Ankestyrelsen udkommer med undersøgelsen Handicapsagsbarometret 2023, der undersøger kommunernes sagsbehandling og overholdelse af regler og praksis i sager, der ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Barometret giver på landsplan et billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling i sager om ledsagelse. Det indeholder både kommunale afgørelser om bevilling af og afslag på ledsagelse.

Styrelsen har målt i alt 385 sager fra alle landets kommuner om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97. I 47 procent af sagerne er der retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men barometret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne.

Derudover er kommunernes største udfordring at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83. Den udfordring ses eksempelvis i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer.

På baggrund af barometret indbyder Ankestyrelsen alle kommuner til et online dialogmøde om barometrets resultater. Til efteråret er alle landets kommuner desuden indbudt til en faglig temadag, hvor flere undervisningsmoduler handler om de elementer i sagsbehandlingen, som vi kan se, at kommunerne har svært ved i sagerne fra barometret. Herudover tilbyder vi kommunerne læringsforløb, webinarer og e-læring.

Hent undersøgelsen her

Om handicapsagsbarometret

Ankestyrelsen gennemgår sager fra alle landets kommuner for at give et generelt billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af landets kommuner på handicapområdet.

Det gør vi ved at gennemgå 385 sager på fire udvalgte dele af socialområdet om enten børn eller voksne med handicap i perioden 2023-2025. I alt gennemgår vi 1540 sager i perioden for at se, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis:

  • I 2023: Ledsagelse til voksne, servicelovens § 97.
  • I 2024: Dækning af merudgifter til børn og voksne, servicelovens §§ 41 og 100.
  • I 2025: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov § 87

Barometrets resultater er generaliserbare, når man kigger på tværs af landets kommuner. Resultaterne kan derimod ikke anvendes til at vurdere den enkelte kommunes generelle sagsbehandling.

Handicapsagsbarometret er en del af en række retssikkerhedsinitiativer, der skal styrke retssikkerheden på handicapområdet. Læs mere om initiativerne her

Sidst opdateret 26.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring