Gå til indhold

April 2022

I Nyt om Social kan du blandt andet læse to nye principmeddelelser og læse om Ankestyrelsens klager over Udbetaling Danmark i 2022. Du kan også tilmelde dig relevante kurser.

Principmeddelelse 4-22 om socialtilsyn, institution, magtanvendelse, kompetence, serviceloven og databeskyttelsesloven
Principmeddelelsen fastlår, at tv-overvågning på de tilbud, som socialstyrelsen fører tilsyn med, ikke er reguleret af serviceloven eller af voksenansvarsloven, bortset fra den pligtmæssige tv-overvågning efter voksenansvarsloven.
Læs hele principmeddelelsen her.

Principmeddelelse 3-22 om klageadgang, kompetence, kvindekrisecenter, forsorgshjem og serviceloven
Principmeddelelsen fastslår, at der ikke er klageadgang til Ankestyrelsen for lederens afgørelser om bortvisning på grund af overtrædelse af ordensregler på en boform omfattet af servicelovens § 109 (kvindekrisecentre) eller boformer omfattet af servicelovens § 110 (forsorgshjem, herberger mv.).
Læs hele principmeddelelsen her.

Ankestyrelsen afgjorde cirka 4.500 klager over Udbetaling Danmark i 2020
Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 84 procent af klagerne. Udbetaling Danmark lever dog stadig ikke i alle sager op til forvaltningslovens krav til begrundelse af en afgørelse, men der sker løbende fremskridt.
Læs hele nyheden her.

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser.

Her er et udpluk:
Den 17. maj 2022 i København: Støtte til køb af bil
Den 31. maj 2022 i Horsens: Støtte til køb af bil
Den 27. september 2022 i København: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler
Den 4. oktober 2022 i Horsens: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler

Se alle vores betalingskurser her.

Sidst opdateret 01.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring