Gå til indhold

Ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste

En ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste viser, at det bl.a. kan være uklart for kommunernes sagsbehandlere, hvilke forhold der skal indgå i udmålingen.

I Ankestyrelsens nye praksisundersøgelse har vi undersøgt 42 sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Seks kommuner har bidraget til undersøgelsen, som viser, at kommunerne har forskellige udfordringer.

En af de gennemgående udfordringer er, at kommunerne har svært ved at få oplyst sagerne tilstrækkeligt, når der skal udmåles tabt arbejdsfortjeneste til en forælder. Det kan fx være, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt grad har indhentet informationer om, hvornår et indtægtstab for en forælder er en nødvendig konsekvens af, at et barn har nedsat funktionsevne. Det gælder i 12 sager ud af 42.

En anden udfordring er, at det kan være uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold de, efter regler og praksis, skal inddrage ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Det kan fx være, at kommunerne ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste ikke har inddraget oplysninger om, i hvilke(t) tidsrum barnet har et nødvendigt pasningsbehov og placeringen af forælderens arbejdstider. På den baggrund kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger til kommunernes sagsbehandling.

Ankestyrelsen har iværksat undersøgelsen af egen drift. Den skal bidrage med viden og anbefalinger til kommunernes sagsbehandling og udmåling i sager om tabt arbejdsfortjeneste.

På baggrund af undersøgelsen vil Ankestyrelsen invitere de deltagende kommuner til et virtuelt dialogmøde, hvor undersøgelsens resultater drøftes med henblik på at styrke kommunernes praksis på området.

Praksisundersøgelsen skal desuden behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de medvirkende kommuner og i forhold til to af kommunerne har Ankestyrelsen bedt kommunalbestyrelserne om at orientere, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Download hele undersøgelsen

Du kan som noget nyt læse undersøgelsen i et digital format her.

Sidst opdateret 19.05.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring