Gå til indhold

Februar 2022

I Nyt om social kan du bl.a. læse om kommunernes brug af observationer og om en undersøgelse af kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre.

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af observationer
Ankestyrelsen har undersøgt omfanget af kommunernes brug af observationer på voksenhandicapområdet. Samtidig bidrager undersøgelsen med viden om baggrunden for, at nogle kommuner bruger observationer til sagsoplysning.


Læs undersøgelsen på vores hjemmeside her


Ny undersøgelse: Kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre
Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne varetager deres vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre.


Læs undersøgelsen på vores hjemmeside her


Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af merudgifter efter servicelovens § 100
Ankestyrelsen ændrer nu praksis om udmåling af merudgifter ved befordring mellem hjem og arbejde og ved håndsrækninger/serviceydelser, hvor der kan være tilknyttet fradrag efter BoligJob-ordningen (håndværker- og servicefradrag).

Læs mere om ændringen her


Principmeddelelse 21-21 om borgerstyret personlig assistance, kontant tilskud, arbejdsleder, sprogbrug, proportionalitet
Principmeddelelsen fastslår, at en ordning om ”borgerstyret personlig assistance” (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.


Læs hele principmeddelelsen i vores database her


Praksisnotat om kontant tilskud
Praksisnotatet omhandler nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (merudgiftsbekendtgørelsen), ydelser efter lov om social service ved midlertidige ophold i udlandet (udlandsbekendtgørelsen) og om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.


Læs hele praksisnotatet her

Praksisnotat om hjælp til sygebehandling og tandpleje efter aktivloven
Praksisnotatet omhandler hjælp til sygebehandling og tandpleje efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og § 82 a.

Læs hele praksisnotatet her

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser. Her er et udpluk:


Den 3. marts 2022 – halvdags online kursus: Kursus i hjemmetræning

Den 10. marts 2022 – halvdags online kursus: Kursus i hjemmetræning

Den 3. marts 2022 i Horsens: Dækning af merudgifter til voksne efter servicelovens § 100

Den 15. marts 2022 i København: Dækning af merudgifter til voksne efter servicelovens § 100

Den 31. marts 2022 i Horsens: Standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær

Den 5. april 2022 i København: Standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær

Den 29. september 2022 i Horsens Borgerstyret Personlig Assistance

Den 13. oktober 2022 i København: Borgerstyret personlig Assistance

Se alle vores kurser her

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring