Gå til indhold

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af observationer

Ankestyrelsen har undersøgt omfanget af kommunernes brug af observationer på voksenhandicapområdet. Samtidig bidrager undersøgelsen med viden om baggrunden for, at nogle kommuner bruger observationer til sagsoplysning.

Overordnet viser undersøgelsen, at 49 ud af 90 kommuner har brugt observationer til at oplyse sager på voksenhandicapområdet i løbet af de seneste tre år. De fleste kommuner angiver, at de bruger observationer i under 10 procent af deres sager – og kun, når det ikke er muligt at oplyse sagen tilstrækkeligt på anden vis.

Derudover viser undersøgelsen, hvad der kendetegner observationer, som er blevet gennemført i sager efter servicelovens § 95 om kontant tilskud og § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). I undersøgelsen ser vi desuden på, hvilke overvejelser kommunerne gør sig, når de gennemfører observationer.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet.

Hent undersøgelsen her

Sidst opdateret 04.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring