Gå til indhold

September 2021

I Nyt om social for september kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse om kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed. Vi har offentliggjort en ny principmeddelelse om boligstøtte og tilbagebetaling, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Undersøgelse: Visitation til døgnbehandling for stofmisbrug – Eksempler på kommuners praksis
Ankestyrelsen har undersøgt fem kommuners praksis og overvejelser, når de visiterer voksne borgere til døgnbehandling for stofmisbrug.

Læs undersøgelsen på vores hjemmeside

Undersøgelse: Kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med at sikre boliger til borgere i hjemløshed, som opholder sig på boformer efter servicelovens § 110.

Læs undersøgelsen på vores hjemmeside

Borgere kan nu sende fuldmagter digitalt til Ankestyrelsen
Ankestyrelsen lancerer ny digital fuldmagtsløsning. Dermed kan borgere med en klagesag nu sende fuldmagter digitalt. Det sker via borger.dk.

Læs mere om digital fuldmagt på vores hjemmeside

Ankestyrelsens principmeddelelse 16-21 om boligstøtte - fraflytning af boligstøttemodtager - tilbagebetaling – bagatelgrænse

Principmeddelelsen fastslår:
Tilbagebetaling af boligstøtte opstået i forbindelse med boligstøttemodtagers fraflytning fra boligen skal afgøres efter boligstøtteloven og ikke efter den obligationsretlige grundsætning om condictio indebiti.
Har boligstøttemodtager modtaget boligstøtte for en periode, der ligger efter fraflytningsdagen, kan Udbetaling Danmark kræve støtten tilbagebetalt, hvis boligstøttemodtager ikke har opfyldt sin oplysningspligt om flytningen, eller hvis boligstøttemodtager mod bedre vidende uberettiget har modtaget boligstøtte.

Se principmeddelelse 16-21 på Retsinformation

Praksisnotater
Ankestyrelsen afgør hvert år 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Praksisnotat om hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste - juni 2021


Praksisnotat om almenbolig loven - juni 2021

Praksisnotat om helbredstillæg og personligt tillæg - juni 2021

Praksisnotat om hjemmehjælp - juni 2021

Praksisnotat om hjælpemidler og forbrugsgoder - juni 2021


Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, så tilmeld dig vores formidlings- og undervisningstilbud.

Her får du udpluk af af efterårets kurser:

Den 29. september 2021 i København: Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter servicelov

Den 5. oktober 2021 i Horsens; Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

Den 12. oktober 2021 i Horsens: Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov

Den 6. oktober 2021 i Horsens: Hjælp til forældre til børn med handicap

Den 13. oktober 2021 i København: Hjælp til forældre til børn med handicap

Den 9. november 2021 i Horsens: Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Den 18. november 2021 i København: Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Den 16. november 2021 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 24. november 2021 i Horsens: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på socialområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Besøg vores hjemmeside

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring