Gå til indhold

November 2021

I Nyt om social for november kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse af Retsikkerhedsenheden og om vores nye database for principmeddelelser. God fornøjelse.

Ny undersøgelse: Kommunernes vejledningspligt over for voksne med funktionsnedsættelse
Retssikkerhedsenheden har undersøgt kommunernes vejledning af voksne borgere med funktionsnedsættelse.
Undersøgelsen er bestilt af medlemmerne af Det Rådgivende Organ og belyser:
• Hvordan kommuner varetager vejledningspligten over for borgere med funktionsnedsættelse.
• Hvordan kommuner, borgere og pårørende oplever vejledningen.
• Eksempler på gode erfaringer og udfordringer i forhold til vejledningen, som kommuner, borgere og pårørende oplever.

Læs undersøgelsen her.

Ny undersøgelse: Kommunernes vejledningspligt over for voksne i udsatte positioner
Retssikkerhedsenheden har undersøgt kommunernes vejledning af voksne borgere i udsatte positioner.
Undersøgelsen er bestilt af medlemmerne af Det Rådgivende Organ og belyser:
• Hvordan kommuner varetager vejledningspligten over for borgere i udsatte positioner.
• Hvordan kommuner, borgere, ngo’er og frontpersonale/opsøgende medarbejdere oplever vejledningen.
• Eksempler på gode erfaringer og udfordringer i forhold til vejledningen, som kommuner, borgere, ngo’er og frontpersonale/opsøgende medarbejdere oplever.

Læs undersøgelsen her.

Ny artikel: Kommunen skal undersøge årsagen til elevers fravær, inden der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen
Inden kommunen træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen på grund af elevens ulovlige skolefravær, skal kommunen høre forældrene og barnet om årsagen til elevens fravær. Såfremt fraværet er begrundet i undskyldelige omstændigheder, skal kommunen ikke standse børne- og ungeydelsen. Dette gælder, uanset hvad skolelederen har vurderet.

Læs artiklen her.

Ny database for principmeddelelser:
Ankestyrelsen har fået en ny database med principmeddelelser. Databasen byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder og er lavet i samarbejde med vores eksterne interessenter.

Læs mere om databasen her.

Kurser og læring

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser:

Den 16. november 2021 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion OBS! Tilmeldingsfrist 9. november 2021.
Den 18. november 2021 i København: Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud OBS! Tilmeldingsfrist den 11. november 2021.
Den 3. marts 2022 i Horsens: Dækning af merudgifter til voksne efter servicelovens § 100
Den 15. marts 2022 i København: Dækning af merudgifter til voksne efter servicelovens § 100
Den 31. marts 2022 i Horsens: Standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær
Den 5. april 2022: Standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær

Se alle vores betalingskurser her.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring