Gå til indhold

September 2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du læse om en ny principmeddelelse og en række notater på beskæftigelsesområdet. Du kan blandt andet finde notater om satser og danskbonus efter aktivloven samt om tilbagebetaling af uberettiget modtaget hjælp under udlandsophold. Du kan også læse mere om ressourceforløb og førtidspension. God læselyst.

Ankestyrelsens principmeddelelse 14-23 om tilbagebetaling - uforsvarlig økonomi – undtaget formue – vidste eller burde vide

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen kan bevilge hjælp til forsørgelse med tilbagebetalingspligt, hvis borgeren, der ansøger om hjælp, har udvist uforsvarlig økonomi.

Det er en betingelse for at fastslå, at borgeren har udvist uforsvarlig økonomi i lovens forstand, at borgeren på det tidspunkt, hvor vedkommende brugte sine midler, vidste eller burde have vidst, at vedkommende ville få brug for hjælp til forsørgelse.

Læs hele principmeddelelsen

Praksisnotat om satser og danskbonus efter aktivlovens § 22

Sagerne på dette tematiserede møde handler om satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til kvinder, der er kommet til Danmark fra Ukraine. Herudover behandles sager om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik.

Læs praksisnotatet

Praksisnotat om tilbagebetaling af uberettiget modtaget hjælp under udlandsophold

Sagerne på dette tematiserede møde handler om tilbagebetaling af uberettiget modtaget hjælp under ophold i udlandet og sanktion for uberettiget at have modtaget hjælp under ophold i udlandet.

Læs praksisnotatet

Praksisnotat om ressourceforløb

Sagerne på dette tematiserede møde omhandler praksis om ressourceforløb, og er baseret på lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven). I notatet behandles 15 udvalgte konkrete sager, heraf er 6 forenklede, der belyser denne praksis.

Læs praksisnotatet

Praksisnotat om førtidspension

Sagerne på dette tematiserede møde omhandler praksis om førtidspension, og er baseret på Lov om social pension. I notatet behandles 15 udvalgte konkrete sager, heraf er 4 forenklede, der belyser denne praksis.

Læs praksisnotatet

 

KURSER OG LÆRING

Gratis e-læring om forvaltningsret på det social- og beskæftigelsesområdet

Kurset er tænkt til dig, der er ny sagsbehandler, og som skal have hjælp til at finde rundt i de mange begreber og regler, der knytter sig til arbejdsopgaven. Kurset indeholder vigtige pointer om afgørelsesbegrebet, sagsoplysning, partshøring, begrundelsen og klagevejledning. 

Tilmeld dig e-læringsforløbet

Gratis e-læring om sanktioner i ydelser efter aktivloven

Ankestyrelsen tilbyder et gratis et e-læringskursus i udvalgte, grundlæggende betingelser for at kunne sanktionere borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse.

Formålet med e-læringsforløbet er at formidle reglerne på området klart og tydeligt til dig, der er ny myndighedssagsbehandler i en kommune eller til dig, der har brug for at få genopfrisket reglerne.

Tilmeld dig e-læringsforløbet

Åbent dialogmøde for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer – gratis deltagelse.

Ankestyrelsen holder virtuelt dialogmøde på beskæftigelsesområdet den 30. oktober kl. 13.00-15.00.
Cirka 10 dage før dialogmødet kan du  læse mere om indholdet og tilmelde dig via vores kursusplatform her.

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:

Den 7. november 2023 i København: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 14. november 2023 i Vejle: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Læs mere i vores kursuskatalog

 

LEDIGE STILLINGER

Neurologisk speciallægekonsulent til arbejdsskadevurderinger i Ankestyrelsen

Du er en fagligt dygtig og opdateret neurolog, der præcist kan vurdere og formidle omfang og årsagssammenhænge mellem en arbejdsskade og følgevirkninger. Du har desuden overskud og interesse for at løse speciallægekonsulentopgaver i tæt samarbejde med jurister ved siden af din faste overlægestilling som neurolog.

Læs mere og søg inden 25. september 2023

Advokater og jurister til at føre retssager på arbejdsskadeområdet

Vi søger dig, der er advokat, advokatfuldmægtig eller sagsbehandler, gerne med solid erfaring inden for arbejdsskaderetten eller personskadeerstatning, og som har lyst til både at føre retssager og behandle administrative sager.

Læs mere og søg inden 1. oktober 2023

Jurister, der vil gå i retten i sager om børn og unge

Er du en fagligt stærk jurist med en træfsikker dømmekraft og respektfuld optræden? Har du lyst til både konkret sagsbehandling ved skrivebordet og at møde i retterne rundt om i landet?

Læs mere og søg inden 1. oktober 2023

Økonomimedarbejder (HK) til Ankestyrelsen i København

Har du styr på administration på økonomiområdet? Har du flair for tal og kvalitetsbevidst? Er du god til dialogen og samarbejdet på tværs i en organisation? Og holder af struktur og systemer - Så har vi en ledig plads til dig i vores økonomiteam i Ledelse og Økonomi.

Læs mere og søg inden 1. oktober 2023

Sidst opdateret 22.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring