Gå til indhold

Temamødenotat om tilbagebetaling af uberettiget modtaget hjælp under udlandsophold

Dette er en handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 08.08.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring