Gå til indhold

Artikel: Bedre overblik over principmeddelelser

Det er en af Ankestyrelsens opgaver at fastlægge retningslinjer om fortolkning og anvendelse af reglerne. Det gør vi, når vi offentliggør principmeddelelser. Vi arbejder løbende på at give et bedre overblik over vores principmeddelelser.

Af retschef Stine Tolstrup Christensen

I nyt fra Ankestyrelsen 2019, nr. 1, beskrev vi, hvordan vi i 2018 har arbejdet med at kortlægge vores principmeddelelser. Dette arbejde har blandt andet ført til, at vi har ophævet en række gamle principmeddelelser, som var uden vejledningsværdi.

Inden længe offentliggør vi de første rene om- og sammenskrivninger af tidligere offentliggjorte principmeddelelser. Dermed giver vi et samlet billede af den praksis, Ankestyrelsen tidligere har fastslået principielt, og gør budskaberne fra tidligere principafgørelser tydelige.

Det betyder, at det ikke vil være nye konkrete sager, som danner grundlag for principmeddelelsen. Det vil fremgå tydeligt af principmeddelelsen, hvis der er tale om en om- eller sammenskrivning, som ikke indeholder noget nyt.

Se Nyt fra Ankestyrelsen 2019, nr. 1

Ordforklaringer

”Principafgørelser” er de konkrete afgørelser, der bliver truffet på ankemøde i sager, der har principiel eller generel betydning. 

”Principmeddelelser” er Ankestyrelsens udmeldinger af principafgørelser.

 "Omskrivning” og ”sammenskrivning” er det samme, dog omfatter sammenskrivning flere tidligere principafgørelser.

Projekt Praksiskoordinering

Læs også følgende artikler:

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, 2019, om oprydning i principafgørelser

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2018, om projekt praksiskoordinering

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring