Mellemkommunal uenighed

Hvis to kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sager om opholdskommune og mellemkommunal refusion for Ankestyrelsen.

Under siderne om mellemkommunal uenighed er der vejledning om praksis og oplysninger om, hvordan Ankestyrelsen behandlerne sagerne.

Her kan kommuner finde et skema og læse en vejledning til, hvordan I skal udfylde det, når I indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Mellemkommunal uenighed

Sidst opdateret 20.12.2018