Dialogmøder

Vi udbyder en række dialogmøder inden for forskellige fagområder, hvor vi inviterer kommunerne til en åben og uformel dialog .

Dialogmøder tager udgangspunkt i aktuelle og relevante udfordringer i sagsbehandlingen. Det kan være nye principafgørelser eller ny lovgivning, men vi tilrettelægger også møderne, så deltagerne kan komme med ønsker til emner.

Målgruppen fremgår af det enkelte dialogmøde. Møderne foregår primært hos Ankestyrelsen i København og Aalborg. Engang imellem holder vi også dialogmøder andre steder i landet.

Du kan se kommende dialogmøder og tilmelde dig her på hjemmesiden.

Kommende dialogmøder

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 08.12.2020

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring