Gå til indhold

Juni 2022

I nyt om beskæftigelse kan du blandt andet læse to nye principmeddelelser, en praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale og et nyt praksisnotat om sager under integrationsloven. Der er også flere spændende kursustilbud, du kan tilmelde dig.

Kommunen skal træffe en afgørelse, når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb
Ankestyrelsen ser nogle gange sager, hvor borgere raskmelder sig under et igangværende sygeforløb, men efterfølgende fortryder raskmeldingen efter ophøret af sygeforløbet. Nogle kommuner sender disse sager videre til Ankestyrelsen uden at have afgjort, om borgerne havde ret til at få genoptaget deres sygeforløb.
Læs artiklen her

Principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse, målgrupper, fastsættelse af retningslinjer, offentliggørelse af retningslinjer, klageadgang og kompetence
Principmeddelelsen fastslår, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven. Retningslinjerne skal være lovlige og saglige. Retningslinjerne skal indeholde kriterierne for tildeling og må ikke udelukke nogen, der er omfattet af loven, fra på forhånd at kunne opnå merudgiftsgodtgørelse.
Læs hele principmeddelelsen her

Principmeddelelse 6-22 om sygedagpenge, mindst 4 timers fravær og flere ansættelsesforhold
Principmeddelelsen fastslår, at når en lønmodtager har flere ansættelsesforhold, skal der ved vurderingen af, om lønmodtageren har et fravær på mindst fire timer ugentligt, tages udgangspunkt i det samlede fravær fra arbejdsmarkedet. Retten til sygedagpenge er betinget af, at den sygemeldte er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.
Læs hele principmeddelelsen her

Sanktioner 1 – Praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale
Ankestyrelsen har udarbejdet en ny undersøgelse, der ser nærmere på kommunernes brug af sanktioner.
Læs hele praksisundersøgelsen

Nyt praksisnotat om sager under integrationsloven
Praksisnotatet ser på sager om bl.a. danskbonus og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.
Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.
Læs hele praksisnotatet

Kurser og læring
Åbent dialogmøde – gratis deltagelse
Ankestyrelsen holder virtuelt dialogmøde på beskæftigelsesområdet den 16. juni kl. 13.00-15.00.
Du kan læse mere her og tilmelde dig

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser.
Her er et udpluk:
Den 8. september 2022 i København: Kursus om beregning af hjælp til forsørgelse, når indtægter efter reglerne i aktivloven skal trækkes fra hjælpen

Den 13. september 2022 i Horsens: Kursus om beregning af hjælp til forsørgelse, når indtægter efter reglerne i aktivloven skal trækkes fra hjælpen

Den 15. september 2022 i København: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpenge sager og i jobafklaringsforløb

Den 21. september 2022 i Horsens: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpenge sager og i jobafklaringsforløb

Den 29. september 2022 i København: Fradrag i ressourceforløbsydelse

Den 6. oktober 2022 i Horsens: Fradrag i ressourceforløbsydelse

Den 15. november 2022 – halvdags online-kursus: Sygedagpengelovens regler om revurdering og forlængelse (§27)

Se alle vores betalingskurser her

Sidst opdateret 17.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring