Gå til indhold

Juni 2022

I nyt om beskæftigelse kan du blandt andet læse to nye principmeddelelser, en praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale og et nyt praksisnotat om sager under integrationsloven. Der er også flere spændende kursustilbud, du kan tilmelde dig.

Kommunen skal træffe en afgørelse, når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb
Ankestyrelsen ser nogle gange sager, hvor borgere raskmelder sig under et igangværende sygeforløb, men efterfølgende fortryder raskmeldingen efter ophøret af sygeforløbet. Nogle kommuner sender disse sager videre til Ankestyrelsen uden at have afgjort, om borgerne havde ret til at få genoptaget deres sygeforløb.
Læs artiklen her

Principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse, målgrupper, fastsættelse af retningslinjer, offentliggørelse af retningslinjer, klageadgang og kompetence
Principmeddelelsen fastslår, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven. Retningslinjerne skal være lovlige og saglige. Retningslinjerne skal indeholde kriterierne for tildeling og må ikke udelukke nogen, der er omfattet af loven, fra på forhånd at kunne opnå merudgiftsgodtgørelse.
Læs hele principmeddelelsen her

Principmeddelelse 6-22 om sygedagpenge, mindst 4 timers fravær og flere ansættelsesforhold
Principmeddelelsen fastslår, at når en lønmodtager har flere ansættelsesforhold, skal der ved vurderingen af, om lønmodtageren har et fravær på mindst fire timer ugentligt, tages udgangspunkt i det samlede fravær fra arbejdsmarkedet. Retten til sygedagpenge er betinget af, at den sygemeldte er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.
Læs hele principmeddelelsen her

Sanktioner 1 – Praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale
Ankestyrelsen har udarbejdet en ny undersøgelse, der ser nærmere på kommunernes brug af sanktioner.
Læs hele praksisundersøgelsen

Nyt praksisnotat om sager under integrationsloven
Praksisnotatet ser på sager om bl.a. danskbonus og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.
Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.
Læs hele praksisnotatet

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring