Gå til indhold

Juli 2024

I "Nyt om Beskæftigelse" kan du blandt andet læse om en ny praksisundersøgelse, Ankestyrelsen har foretaget, der handler om kommunernes anvendelse af sanktioner over for borgere. Nyhedsbrevet indeholder også et praksisnotat om bortfald af retten til sygedagpenge.

Praksisnotat om bortfald af retten til sygedagpenge

Praksisnotatet omhandler reglerne om bortfald af retten til sygedagpenge, hvis det sygemeldte ikke medvirker til kommunens opfølgningsindsats. Det kan fx være hvis den sygemeldte undlader at deltage i kommunens opfølgning, nægter at modtage nødvendig lægebehandling eller forhaler sin helbredelse. Reglerne om bortfald af retten til sygedagpenge ved manglende medvirken til kommunens opfølgning skal ses i sammenhæng med opfølgningens formål om, at den sygemeldte hurtigst muligt genvinder arbejdsevnen og kommer tilbage i beskæftigelse.

Ved ophør af sygedagpenge på grund af manglende medvirken skal sygemeldte orienteres om, at der er mulighed for én gang i et løbende sygeforløb at kunne fortryde sin manglende medvirken og dermed genvinde sin ret til sygedagpenge inden for en frist på fire uger efter underretningen om bortfaldet.

Læs praksisnotatet

Ankestyrelsen mangler ofte sagsakter på beskæftigelsesområdet – det skal pilotprojekt forbedre

Omkring en femtedel af de beskæftigelsessager, som Ankestyrelsen modtager, mangler nødvendige sagsakter. Det betyder, at vi i 2023 måtte bede kommunerne om at indsende yderligere sagsakter i ca. 1.700 sager på beskæftigelsesområdet. Når Ankestyrelsen skal indhente de manglede sagsakter, medfører det længere sagsbehandlingstid for borgeren og et større ressourceforbrug hos både kommuner og Ankestyrelsen – det skal et pilotprojekt nu afhjælpe.

Læs artiklen

Ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen om kommunernes anvendelse af sanktioner over for borgere:  Kommunerne laver fejl i sagsbehandlingen i næsten en tredjedel af sagerne

Ankestyrelsen har gennemgået 96 sager fra 12 kommuner, hvor kommunen har sanktioneret en jobparat eller en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager efter § 36 og § 37 i lov om aktiv socialpolitik (LAS). Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen enten ville ændre eller hjemvise afgørelsen i næsten en tredjedel af sagerne, hvis de var blevet behandlet som klagesager. Størstedelen af sagerne, som Ankestyrelsen ville ændre eller hjemvise, handler om aktivitetsparate borgere.

Læs artiklen

Sammenhæng mellem e-læring og Ankestyrelsens strategi

I det tidligere nummer af Nyt fra Ankestyrelsen (2/2024) beskrev vi, hvordan vores e-læringstilbud skal understøtte kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. I denne artikel går vi tættere på tiltaget og beskriver, hvordan e-læringstilbud produceres som en del af styrelsens strategiske mål om åbenhed og videndeling, og hvordan du kan være med til at bidrage til Ankestyrelsens e-læring.

Læs artiklen

Sidst opdateret 02.07.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring