Gå til indhold

Maj 2024

I "Nyt om Beskæftigelse" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer for Beskæftigelse har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse en artikel om, at personer med handicap kan søge offentlige stillinger med fortrinsadgang, en praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale og en artikel, der gennemgår statistik om Ankestyrelsens afgjorte sager i 2023.

Personer med handicap kan søge en offentlig stilling med fortrinsadgang, men hvad betyder det?

Personer med handicap har mulighed for at benytte en fortrinsadgang ved ansøgning til offentlige stillinger. Benytter en person med handicap sig af fortrinsadgangen, kan den offentlige arbejdsgiver være forpligtet til at indkalde til samtale og forhandle med jobcentret om ansættelse.  Ankestyrelsen har set eksempler på, at der ikke altid foregår en reel forhandling mellem arbejdsgiver og jobcenter. I artiklen har Ankestyrelsen derfor et særligt fokus på forhandlingspligten.

Læs artiklen

Sanktioner 3 - Praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse set nærmere på kommunernes brug af sanktioner i forbindelse med udeblivelse fra et tilbud eller en jobsamtale.

I undersøgelsen har Ankestyrelsen set på 12 udvalgte kommuners praksis i 96 konkrete sager, hvor kommunen har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat kontanthjælpsmodtager, der er udeblevet fra et tilbud eller en samtale. Undersøgelsen er den tredje af i alt tre undersøgelser, der ser nærmere på kommunernes praksis efter, at reglerne om sanktioner blev ændret i 2020, dog før 1. januar 2024 hvor vejledningspligten blev ændret.

Læs praksisundersøgelsen

Læs nyheden

Ankestyrelsen afgjorde flere sager i 2023 – omgørelsesprocent forbliver uændret 

I 2023 afgjorde Ankestyrelsen ca. 49.000 sager, sammenlignet med 47.000 i 2022. Ankestyrelsens tre største sagsområder er fortsat kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark. Omgørelsesprocenterne i 2023 for alle tre sagsområder er på niveau med 2022. Præcise tal og andre sagsområder fremgår af Ankestyrelsens Talportal. 

Læs artiklen

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring