Gå til indhold

Ny stikprøveundersøgelse viser, at Ankestyrelsen er enig med kommunerne i to tredjedele af sagerne om sanktioner for udeblivelse fra et tilbud eller en jobsamtale

Ankestyrelsen har i en ny praksisundersøgelse set på sager, hvor kommunerne har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat borger, der er udeblevet fra et tilbud eller en jobsamtale. Undersøgelsen viser at især sager om aktivitetsparate borgere er en udfordring for kommunerne.

I en ny praksisundersøgelse har Ankestyrelsen gennemgået 96 sager fra 12 kommuner, hvor kommunen har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat kontanthjælpsmodtager, der er udeblevet fra et tilbud eller en samtale.

Undersøgelsen har haft særligt fokus på aktivitetsparate borgere, og om kommunen tager de særlige hensyn til de aktivitetsparate borgere, som er fastsat i lovgivningen.

Størstedelen af de sager, som Ankestyrelsen ville ændre eller hjemvise, handler om aktivitetsparate borgere:

  • 42 af de 96 sager handler om jobparate borgere. Heraf ville 11 sager blive ændret eller hjemvist, hvis de blev behandlet som en klagesager i Ankestyrelsen.

  • De øvrige 54 sager handler om aktivitetsparate borgere. Her ville 20 sager blive ændret eller hjemvist, hvis sagen blev behandlet som en klagesag i Ankestyrelsen.

I sagerne er der eksempler på, at kommunen ikke har vejledt borgeren i overensstemmelse med lovgivningen. Disse sager ville blive ændret på grund af mangelfuld vejledning, hvis Ankestyrelsen behandlede sagen som en klagesag, da det er en betingelse for at kunne sanktionere en borger, at borgeren er vejledt i overensstemmelse med lovgivningen.

Der er også eksempler på, at kommunerne ikke vurderer, om der er andre forhold end de rimelige grunde til, at en aktivitetsparat borger ikke skal opfylde sin rådighedsforpligtelse, herunder om en sanktion vil fremme den aktivitetsparate borgers rådighed. Disse sager ville blive ændret, da det er en betingelse efter lovgivningen, at kommunen har foretaget sådan en vurdering.

Opfølgning på baggrund af undersøgelsen

På baggrund af undersøgelsen vil Ankestyrelsen tilbyde de deltagende kommuner et virtuelt dialogmøde, hvor resultaterne og anbefalingerne fra undersøgelsen gennemgås for at styrke kommunernes praksis på sanktionsområdet.

Ankestyrelsen har desuden bedt de deltagende kommuner om at behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunens praksis på et møde i kommunalbestyrelsen. En enkelt kommune er desuden blevet bedt om at orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen har besluttet at iværksætte på baggrund af undersøgelsens resultater. 

Undersøgelsen er den tredje af tre undersøgelser, der ser nærmere på kommunernes praksis efter, at reglerne om sanktioner blev ændret i 2020, dog før 1. januar 2024, hvor vejledningspligten blev ændret.

Læs undersøgelsen

Sidst opdateret 12.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring